Les 2: Vraag niet alleen de usual suspects

Les 2: Vraag niet alleen de usual suspects

Wie patiënten wil betrekken, komt al snel terecht bij de ‘usual suspects’: de mondige, jonge patiënt die toch al actief is in een patiëntenorganisatie.  Maar voor een breed draagvlak én een zinvolle inbreng vanuit verschillende perspectieven, is het belangrijk is om het hele scala aan patiënten bij het proces te betrekken. Dus van laaggeletterden tot hoogopgeleiden, en van jong tot oud. En zeker ook mensen met diverse culturele achtergronden. Vraag dus juist ook die jonge jongen uit Twente op het mbo, en die oudere migrant die misschien amper Nederlands spreekt. Iedereen heeft weer een andere blik en levert dus waardevolle input.

Bekijk hier alle lessen van de PatiëntenTOP.