Les 6: Begroot de inzet van patiënten

Les 6: Begroot de inzet van patiënten

Een grote frustratie van patiënten is het ze vaak letterlijk wat kost om te kunnen participeren. Het is heel reëel om de inbreng van patiëntvertegenwoordigers te honoreren. Denk aan vacatiegeld bij een substantiële tijdsinvestering. En spreek af dat patiënten een vergoeding krijgen voor het bellen, reizen en parkeren. Neem deze kosten dus op in je begroting. En reken daarin ook bepaalde faciliteiten mee, zoals het werk aan toegankelijke teksten en het toesturen van informatie op papier in plaats van alleen per mail. Overigens hoeft een vergoeding niet alleen geld te zijn. Ook waardering of een bloemetje zijn vaak een boel waard!

Bekijk hier alle lessen van de PatiëntenTOP.