Nieuws

Belang van patiënt voorop tijdens PatiëntenTOP

31-03-2017

Op dinsdag 11 april vindt in het Muntgebouw in Utrecht de PatiëntenTOP plaats. In aanloop naar de Top laten we enkele sprekers alvast vertellen waarom zij patient included innoveren belangrijk vinden. Ook geven ze een idee van wat er in hun sessie gaat gebeuren.

Bij de PatiëntenTOP staat het belang van patient included innoveren centraal. Ook worden praktische handvatten over dit onderwerp aangereikt aan zorgvernieuwers en patiënten.

Een van de sprekers is Sytske van Bruggen, samen met projectleider Karin Busch betrokken bij het project ‘Protocol Los’ in de regio Haaglanden. Onder de noemer ‘Elke patiënt zijn eigen plan!’ krijgen vijf huisartsenpraktijken ruimte om bij diabeteszorg het ketenzorgprotocol los te laten en een zelfmanagementinterventie naar keuze te implementeren. 'Zeker bij diabetes hebben patiënten veel invloed op het verloop van hun ziekte. Mede daarom is het doel om te stimuleren dat patiënten zelf meer de regie nemen over hun zorg', aldus Van Bruggen.

 

Eigen regie diabetespatiënten

‘Het mooie van dit project is dat huisartsen en praktijkondersteuners bij ons ruimte krijgen om het protocol los te laten. Zo kan met de patiënt worden gekeken hoe zij zelf meer regie kunnen nemen over hun ziekte. zorgverleners zullen bieden daarbij ondersteuning’, aldus Van Bruggen. Voor de huisartsenpraktijk ligt de nadruk ligt daarbij niet op verantwoording van de geleverde zorg, maar op een benadering waarbij afstemming op de behoeften van de patiënt centraal staat.

Als je de patiënt een andere rol wil toekennen, moet ook de zorgverlener een andere benadering zoeken, zegt Van Bruggen. ‘Ik vind het een belangrijk onderwerp, omdat de vraag hoe een patiënt meer de regie kan nemen eerder een sociaal-wetenschappelijk dan een medisch antwoord behoeft.

Over dat proces gaan we vertellen in onze sessie. Hoe wij proberen om de regie bij de patiënt te leggen en hoe zij op deze manier zelf gezondheidswinst kunnen realiseren.’ 

Betere nazorg na borstkanker

Ook op het programma staat Marieke Veldema van Beter Na Borstkanker. Een co-creatie die is samengesteld met de hulp en inzichten van jonge vrouwen die allen ditzelfde traject hebben doorgelopen. Dit initiatief is gestart nadat uit eigen ervaring bleek dat er na de medische begeleiding weinig nazorg kwam voor de vrouwen die voor borstkanker behandeld zijn.

‘De zoektocht naar hulp of ondersteuning na dit traject, is onnodig ingewikkeld’, vertelt Veldema. ‘We willen laten zien dat je patiënten op een andere manier kan benaderen, het gesprek op een andere manier kan voeren. Wij gaan dus niet uit van de medische situatie, want die is al geweest. We richten ons op het aanreiken van tools om verder te gaan.’ Het is als het opstarten van je eigen leven, legt Veldema uit. ‘Het leven heeft stilgestaan en nu mag je weer verder. Hoe ga je dat doen? Er is een nieuwe jij, met nieuwe normen en waarden, andere energie. Ons nazorgprogramma biedt tools om je leven op nieuw vorm te geven. Hoe pak je dat aan en welke stappen heb je nodig. Daarbij maken we gebruik van beproefde coachingsmethoden en designthinking tools.’

De sessie is een minicursus leven na borstkanker en designthinking. ‘Co-creatie is de basis voor onze onderneming, dus we gaan met elkaar verder ontwerpen. Ons doel voor 2017 is om tweehonderd vrouwen te helpen. Hoe kunnen we dat aanpakken?’

Lees hier meer over alle deelsessies tijdens de PatiëntenTOP.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje