Nieuws

‘Betrek eindgebruiker vroeg en vaak bij je innovatie’

14-12-2016

‘Patient included innoveren’ was het thema van het Innovatiecafé van Zorg voor innoveren op 8 december 2016. De betrokkenheid van patiënten bij het ontwikkelen van een innovatie wordt regelmatig onderschat. In dit Innovatiecafé gingen we in op hoe je eindgebruikers het best kunt betrekken bij je innovatie. Dit gebeurde aan de hand van twee goede voorbeelden van samenwerking tussen innovatoren en eindgebruikers.

Nadat Inge Valstar van Zorg voor innoveren het Innovatiecafé had geopend, was het woord aan dagvoorzitter Erik Gerritsen, Secretaris-generaal bij het ministerie van VWS. Hij benadrukte het belang van patiëntbetrokkendheid bij innovaties en gaf ook aan dat de zorg niet zonder innovaties kan. ‘Innovatie is een manier om betere zorg te krijgen tegen een lagere prijs.’

Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

Patiënten moeten veel meer een positie krijgen, gaf Gerritsen aan. ‘De verhalen van patiënten zijn het meest indrukwekkend. Zonder de bijdrage van de patiënt wordt een innovatie geen succes.’ Gelukkig gebeurt er ook al het nodige op dit gebied, aldus Gerritsen. Hierdoor zijn onder meer Health Deals gesloten en Health Impacts Bonds gerealiseerd. ‘Succesvolle innovatie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.’

IronHand

Hierna was het woord aan Marije Blok van het Ouderenfonds. Het Ouderenfonds is een van de organisaties die heeft gewerkt aan de ontwikkeling van de ironHand, de co-creatie van een robotische handschoen. Ouderen die wat minder kracht in hun handen hebben, kunnen met deze handschoen wat kracht terugwinnen.

Blok benadrukte in haar presentatie het belang van het betrekken van de eindgebruikers. Bij ironHand hebben ze dit grondig aangepakt. De eindgebruikers zijn in een vroeg stadium betrokken, zodat ze veel invloed konden uitoefenen. ‘Daarmee creëer je enthousiasme en draagvlak onder de eindgebruikers’, vertelde Blok. ‘Dit komt de uiteindelijke implementatie van het product ook ten goede.’

Samenwerking voorop

Een andere belangrijke les die Blok de aanwezigen mee wilde geven is dat eindgebruikers ook in verschillende stadia om hulp gevraagd dienen te worden. ‘In verschillende stadia heb je ook verschillende feedback. Dat maakt je product continu beter.’ Daarnaast stelde zij dat het stellen van concrete vragen belangrijk is en dat je erop moet letten dat je een diverse groep eindgebruikers hebt. Zo wordt de feedback ook divers. ‘Daarnaast krijgt de doorontwikkeling door het testen soms een andere focus. In ons geval bleek dat de innovatie voor een bepaald deel van de doelgroep in een verder stadium niet meer bruikbaar was.’

Mevrouw Fix en mevrouw Beus, de aanwezige testers van de ironHand, gaven aan erg content te zijn met de samenwerking en het product. Hun enthousiasme én hun kritische blik heeft de ontwikkelaars van ironHand erg geholpen in het traject. De dames zelf vonden het niet meer dan logisch om aan de ontwikkeling ervan mee te werken. ‘Het was erg leuk om te doen! Bovendien help je er ook nog eens andere mensen mee.’

B-bewust

Maaike Schuurman van Borstkankervereniging Nederland vertelde in de daaropvolgende presentatie over b-bewust dat ook zij de samenwerking met eindgebruikers een logische stap vinden. ‘We doen niet anders’, stelde zij. Ervaringsdeskundige Ineke Wester, die als patiënt bij de ontwikkeling betrokken is geweest, gaf aan dat zij het enorm belangrijk vindt om die samenwerking te blijven opzoeken. ‘Toen b-bewust me benaderde, twijfelde ik geen moment. Ik was al actief voor Borstkankervereniging Nederland, ik zag het meteen zitten.’

Ambassadeur maken

Schuurman noemde verder het terugkoppelen naar de eindgebruikers onmisbaar. ‘Je moet aangeven wat je met hun input doet. Zo maak je ze ambassadeur. De patiënt moet altijd voorop staan, zo breng je een innovatie verder.’ Wester erkende dat het soms lastig is om niet te blijven hangen in je eigen ervaring. ‘Je moet openstaan voor de ervaring van anderen. Ieder mens is anders en iedereen komt uit een andere situatie en kan het product dan ook anders ervaren. Je moet het gezamenlijke belang eruit halen en verder kijken dan je eigen patiëntervaring.’

Contacten leggen

Na deze presentaties gaf dagvoorzitter Erik Gerritsen de zaal de kans een vraag te stellen, wat leidde tot een levendige discussie. Veel van deze vragen konden direct beantwoord worden. Zo werd er geopperd dat er meer aandacht moet komen voor het betrekken van laaggeletterden en mensen met een allochtone afkomst. Uit de reacties bleek dat sommige organisaties hier al rekening mee houden.

Daarnaast werden er al direct links gelegd tussen mensen die tijdens de borrel door konden praten over of zij iets voor elkaar konden betekenen. Een van de bezoekers vroeg zich af of er mensen aanwezig waren die samen met hem een netwerk op wilden bouwen, waarop enthousiast gereageerd werd door een aantal andere bezoekers. Op de borrel werd er dan ook flink nagepraat en werden de nodige contacten gelegd. Het belang van het betrekken van patiënten bij innovaties is voor de bezoekers van het Innovatiecafé na deze middag glashelder.

Bekijk ook de video van dit Innovatiecafé

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje