Nieuws

Blog: De geheimen van zorginnovatie: 5 persoonlijke innovatielessen

22-12-2016

Kunnen we het verloop en het succes van innovatieprojecten voorspellen? Deze vraag hield me afgelopen maand bezig toen ik mijn 5-jarig jubileum als health innovator vierde. Ik besloot terug te kijken op de projecten waar ik de afgelopen vijf jaar aan had gewerkt. Een verrassende conclusie was dat vrijwel alle projecten anders waren gelopen dan ik vooraf had gedacht en met wisselend resultaat.

In eerste instantie was ik licht teleurgesteld. Had ik het al die tijd misschien verkeerd aangepakt? Maar het maakte me ook nieuwsgierig. Welke zaken zijn nu echt van belang als je aan innovatieprojecten werkt? En kan ik hier op sturen?

Een analyse van de verschillende projecten waar ik aan heb gewerkt in de afgelopen jaren, leidde in eerste instantie tot een wat onsamenhangende lijst met inzichten, ervaringen en leermomenten. Maar na verder afpellen van deze lijst, blijkt er (gelukkig) wel degelijk een verband te zijn. Dit zijn de 5 geheimen die ik in de praktijk heb ontdekt.  

1. Lef

Innovatieprojecten hebben elk hun eigen dynamiek en karakter. Dit betekent dat je vaak te maken hebt met onbekende situaties en onzekerheden in de aanpak. Als health innovator moet je bereid zijn uit je comfort zone te stappen en het risico te lopen te falen. Dit vraagt om lef en een basisvertrouwen waar je op terug kunt vallen.   

2. Intuïtie

Innoveren is gevoel. Je moet een zekere mate van onbevangenheid houden gedurende het innovatietraject om in staat zijn goed waar te nemen. Als we ons vastbijten in het einddoel, verliezen we het vermogen om echt te luisteren naar wat we horen en te zien waar we naar kijken. Juist als we hier tijd voor maken, biedt dit kansen om op tijd bij te sturen waar nodig. 

3. Creativiteit

De onvoorspelbaarheid van een innovatietraject is in zekere zin juist voorspelbaar. Dit vraagt een flinke dosis creativiteit en flexibiliteit om onverwachte zaken op te kunnen vangen. Maar hoe kom je dan tot creatieve oplossingen? Niet door je blind te staren op het probleem, maar juist door patronen te doorbreken of het los te laten. Mijn belangrijkste ingevingen en ideeën komen bijna altijd als ik er niet bewust mee bezig ben: op de fiets, in een (saaie) meeting of door een gesprek met iemand. 

4. Communicatie

Innovatieprojecten zorgen vrijwel altijd voor onrust. Deze onrust kent meestal meerdere fasen waar je op kunt anticiperen: start van project, realisatie en afronding. Het is van belang vooral in gesprek te blijven en de verbinding niet te verliezen. Het werken vanuit een gezamenlijke visie en het opbouwen van vertrouwen kan hierbij helpen. 

5. Plezier

We sturen vaak op inhoud en proces en vergeten hierbij soms het plezier. Sturen op plezier zorgt ervoor dat de nadruk ligt op relaties. Plezier hangt nauw samen met motivatie en energie. Ik geloof zelf erg in de kracht van plezier om betere prestaties te leveren. Innoveren doe je vooral met leuke mensen.  

Waar ik vijf jaar terug vooral leunde op een rationele en theoretische aanpak, leerde ik in de praktijk de waarde kennen van de intuïtieve intelligentie. Allemaal eigenschappen die meer geassocieerd worden met het functioneren van de rechter hersenhelft. Maar ook eigenschappen die in de praktijk vaak nog ongeschikt worden bevonden aan de eigenschappen van de linker hersenhelft: logica, ratio, feiten en strategie.

Dit maakt me nieuwsgierig naar wat er zal gebeuren als we deze vormen van intelligentie actief meer in balans gaan inzetten. Ik denk dat dit leidt tot betere oplossingen, meer samenwerking en uiteindelijk beter resultaat. Dit is in ieder geval iets waar ik zelf in geloof en nog bewuster ga inzetten het komende jaar!  

Ik ben benieuwd of je deze inzichten herkend of juist hele andere innovatiegeheimen hebt. Ik zou het leuk vinden als je deze wilt delen door een reactie te geven of een berichtje te sturen. 

Janneke de Groot (Vital Innovators)

Onderwerp: Samenwerking

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje