Nieuws

De Hondsberg introduceert app voor cliënttevredenheid

24-01-2013

Eind januari introduceert observatiecentrum De Hondsberg een app voor het afnemen en verwerken van cliënttevredenheidsonderzoek. Ondersteund door beeld en geluid kunnen kinderen met een (lichte) verstandelijke beperking zelfstandig en mobiel hun wensen aangeven. Om te onderzoeken of andere instellingen ervaring hebben met zulke applicaties, nam Roel Kooijmans, adviseur zorgmanagement bij De Hondsberg, contact op met het loket van Zorg voor innoveren.

“Je denkt dat je innovatief bezig bent, maar is dat wel zo? Kunnen wij iets leren van collega’s? Of hebben anderen belangstelling om aan te haken bij ons initiatief? Dat was voor mij de reden om Zorg voor innoveren te vragen of ze op de hoogte is van soortgelijke innovaties. Het loket verwees mij door naar verschillende instellingen die ervaring hebben met cliëntonderzoek in de jeugdzorg. Ik heb contact opgenomen met deze instellingen en zij zijn geïnteresseerd in ons initiatief. Ik heb met ze afgesproken dat we verder praten als De Hondsberg meer ervaring heeft opgedaan met de app.”

Minder werk

De app van De Hondsberg is webbased. Dat betekent dat vragenlijsten via een webportal worden gemaakt en beheerd. Cliënten vullen via hun smartphone, tablet of computer de vragenlijsten in. Voorheen werkte De Hondsberg met papieren vragenlijsten. Nu de verwerking van antwoorden geautomatiseerd plaatsvindt, scheelt dit aardig wat administratieve handelingen.

Zelfstandig

Via de app kunnen vragen over thema’s als veiligheid of bejegening worden geïllustreerd met filmpjes of foto’s. Zo kan ‘veiligheid’ voor deze kinderen een moeilijk begrip zijn. Een filmpje maakt dan duidelijk wat er wordt bedoeld. Ook is het mogelijk dat de app de vragen voorleest. Zo kunnen de kinderen zelfstandig de vragen invullen. “Zo minimaliseer je de kans dat cliënten beïnvloed worden door een begeleider tijdens het invullen.”

Verbeteracties

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek,  worden elk kwartaal in dialoog met de cliënt verbeteracties afgesproken. “Het gaat om verbeteringen op persoonlijk niveau en groepsniveau. Denk aan de aanschaf van een nachtlampje als een kind aangeeft slecht te slapen. Of om maatregelen die de veiligheid in een groep verbeteren.” De universiteit van Utrecht gaat de wetenschappelijke onderbouwing en validering van deze werkwijze onderzoeken.

Meer toepassingen

De app maakt het mogelijk om vragenlijsten over andere onderwerpen en voor andere doelgroepen samen te stellen. Zo kan de cliëntenraad de app gebruiken om achterbanonderzoek uit te voeren over allerlei onderwerpen, zoals kwaliteit van het eten en bejegening. Cliënten kunnen zelf vragenlijsten samenstellen en deze voorzien van tekst, filmpjes, etc. Op deze manier kan de cliëntenraad snel de mening van alle kinderen peilen.

Dit voorjaar dient De Hondsberg haar methodiek om cliënttevredenheid te meten in bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), met als doel deze op te laten nemen in de waaier cliëntervaringsinstrumenten van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje