Nieuws

De Zorginnovatiewinkel biedt innovatoren open podium

24-05-2016

In hartje Den Haag, om de hoek bij de Tweede Kamer, bevindt zich tijdelijk de Zorginnovatiewinkel. In deze popup-store worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd en zorginnovaties onder de aandacht gebracht. Het doel: een podium bieden voor zorginnovaties en verbinding creëren tussen burgers, zorgverleners, sociale wijkteams en beleidsmakers.

Oprichters van de Zorginnovatiewinkel zijn Waldemar Hogerwaard en Janneke Sluiter. De aanleiding voor de start van de winkel was een positieve ontwikkeling binnen hun eigen zorginnovatie. ‘Met onze innovatie eGPO sloten we een groot contract af in de regio Haaglanden’, vertelt Hogerwaard. ‘1500 zorgverleners uit verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT) namen bij ons een licentie af. Daarop moesten we die mensen bijeenbrengen om makkelijk werkafspraken te kunnen maken en elkaar te leren kennen.’

Barrières wegnemen

Hun enthousiasme over zorginnovaties zorgde ervoor dat het doel van de Zorginnovatiewinkel tweeledig werd. ‘Doordat we zelf meerdere barrières tegenkwamen bij het doorontwikkelen van ons product, weten we waar zorginnovatoren behoefte aan hebben.’ Gebrek aan financiering, ruimte voor een innovatieklimaat en exposure zijn onderdelen waar innovatoren vaak tegenaan lopen. De Zorginnovatiewinkel hoopt deze barrières voor een deel weg te nemen. ‘We zitten hier op een plek tussen het ministerie van VWS en de Tweede Kamer in. Innovatoren kunnen hier aandacht krijgen voor hun product en we proberen partijen met elkaar te verbinden’, aldus Hogerwaard.

Succes

In de korte periode dat de winkel bestaat, durven Hogerwaard en Sluiter het toch al een succes te noemen. ‘Het komt regelmatig voor dat politici, ondernemers, zorgverleners of mensen van het ministerie even binnenlopen. Daarnaast vinden er op regelmatige basis bijeenkomsten plaats en hebben we inmiddels een behoorlijk regionaal netwerk opgebouwd, waardoor we mensen weer beter met de juiste partijen in contact kunnen brengen.’

Reizend circus

‘De podiumfunctie waar we op hoopten hebben we sneller gekregen dan verwacht. Het concept heeft dus heel snel zijn vruchten afgeworpen. De volgende stap is dat we samen met het Care Innovation Centre gaan kijken of we dit concept kunnen verduurzamen. We worden een soort reizend circus. De centrale overheid hebben we nu bereikt. Nu is het van belang dat we de decentrale overheid bereiken, de regio’s dus.’

Economische belangen van zorginnovaties

Bij deze volgende stap streven de ondernemers ernaar dat het project laagdrempelig blijft. ‘Het organiseren van bijeenkomsten, exposure voor een product; alles blijft gratis. We runnen alles dankzij subsidies en sponsoren. Geld verdienen is voor ons geen item. We zijn bezig met een hoger doel: zorgen dat mensen op een andere manier gaan nadenken over zorginnovaties. Vaak missen mensen de economische belangen van een zorginnovatie. Dat is eigenlijk heel raar. Bij innovaties op het gebied van dijken en irrigatie hebben we dat in het verleden wel gedaan. En daar plukken we nu de vruchten van.’

Podium voor ondernemers

Ondernemers kunnen in de Zorginnovatiewinkel dus contacten zoeken (en vinden), maar ook aandacht krijgen voor hun innovatie. In de winkel staan diverse producten uitgestald. Iedere ondernemer kan zijn of haar product in de winkel tentoonstellen. Dit kan door contact te zoeken met de Zorginnovatiewinkel. Natuurlijk kan dat via de e-mail (info@zorginnovatiewinkel.nl), maar langsgaan is natuurlijk leuker!

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje