Nieuws

E-learning voor LVG-kinderen: zelfstandig wonen en werken

05-02-2013

E-learning voor mensen met een verstandelijke beperking? Dat kan niet. Ze hebben het niveau er niet voor. Dat kreeg manager Methodiek & Innovatie Suzanne Verheijden 3 jaar geleden te horen van sommige collega's bij zorginstelling 's Heeren Loo. Inmiddels werken begeleiders en cliënten met het computerspel 'Een leven lang leren'. Sterker nog, een kookwekker moet de tijd dat de cliënten ermee bezig zijn, afbakenen.

Twee ontwikkelingen waren aanleiding om het programma - winnaar van de Zorg Innovatie Prijs 2011 - in eigen beheer te ontwikkelen. "Begeleiders hadden minder tijd om onze cliënten te trainen op eigen benen te staan. We zochten naar een middel waarbij kinderen en jongeren zelfstandig op een speelse manier vaardigheden leren. Er waren wel computerprogramma's voor speciaal onderwijs, maar die waren erg instructiegericht. Er zat geen eenduidige visie achter. Wij wilden onze eigen methodiek ‘Op Eigen Benen’  in het programma opnemen. Die is erop gericht dat kinderen zelf nadenken over de manier waarop je bijvoorbeeld de afwas doet. Dus niet: zo moet je de afwas doen. Daarom kozen we ervoor zelf een computerprogramma te ontwikkelen, met ruim 1700 opdrachten en 10 verschillende werkvormen waarbij alle facetten van zelfstandig wonen aan bod komen.

Daarnaast wilden we binnen ’s Heeren Loo een leven lang leren mogelijk maken voor onze doelgroep. Om het geleerde te borgen zijn alle onderwerpen gekoppeld aan het wetenschappelijk getoetste meetinstrument INVRA, waarmee we kunnen meten hoe onze cliënten hun vaardigheden in de praktijk toepassen. Het computerprogramma is geschikt voor alle leeftijden, van 4 tot 100 jaar. Je hoeft niet te kunnen lezen en schrijven. Zo is de inlogcode speciaal voor de doelgroep gemaakt in de vorm van een fruitcode. “Je klikt bijvoorbeeld op 4 bananen en je foto en je zit in je persoonlijke leeromgeving!”

Goede resultaten

In het begin vonden begeleiders het lastig om met 'Een leven lang leren' te werken, omdat niet alle begeleiders over digitale kennis en vaardigheden beschikken. "Het klinkt gek, maar sommige cliënten zijn hier sneller en vaardiger in dan hun begeleiders. Het spel wordt het meest gespeeld door cliënten met een matig verstandelijke beperking. Bij hen zien we ook goede resultaten. Voor onze jongeren met een lichte verstandelijke beperking is het spel te simpel. Zij zijn meer geïnteresseerd in nog geavanceerdere toepassingen, zoals het spelen van serious games. We kijken nu of er bestaande spellen zijn die ook voor hen geschikt zijn."

Landelijke introductie

De techniek achter het e-learningprogramma kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen, zoals cliëntenparticipatie en -onderzoek. Onlangs is ‘Een leven lang leren’ uitgebreid met een cliënttevredenheidonderzoek voor kinderen en jongeren. Bureau INVRA is zo enthousiast over het programma dat ze meefinancieren om het programma landelijk aan te kunnen bieden aan andere zorginstellingen.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje