Nieuws

‘eHealth is zichtbaar en tastbaar geworden’

09-03-2017

Naar schatting namen tussen de 12.000 en 14.000 mensen deel aan de eHealthweek. De week was een groot succes. Niet alleen door het aantal bezoekers, maar ook door de mooie resultaten die tijdens en als gevolg van de week werden behaald. Zo werd er een Health Deal gesloten, vulden meer dan 3000 verpleegkundigen een zelftest digitale vaardigheden in en werd de eerst Health Impact Bond afgesloten. Minister Schippers benadrukte in een kamerbrief het succes van de eHealthweek.

In de kamerbrief gaat de minister in op de opzet van de eHealthweek en geeft zij aan dat het erg belangrijk is dat deze week werd georganiseerd. ‘Terwijl er al heel veel kan en de voordelen voor de patiënt en de omgeving evident zijn, wordt nog niet alle eHealth gebruikt. Daarnaast gaan de technologische ontwikkelingen heel hard en zijn deze ontwikkelingen voor gezondheid en zorg van grote betekenis.’

En nu doorpakken

Het sluiten van de Health Deal was een mooi succes, evenals de eerste Health Impact Bond. Voor de sector was er bovendien nog meer goed nieuws. Tijdens de eHealthweek maakte de minister bekend dat er 1 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor onderzoek naar het toepassen van vernieuwende initiatieven in de organisatie van zorg.

Het beschikbaar stellen van dit budget sluit aan op het heersende idee gedurende deze week: er gebeurt al veel moois, maar nu is het zaak door te pakken.

Meer informatie

De kamerbrief is hier terug te vinden. Op onze speciale eHealthpagina vindt u meer informatie over eHealth en over de eHealthweek. Ook vindt u daar het verslag van de bijeenkomst van Zorg voor innoveren en een videoverslag met hoogtepunten van de eHealthweek 2017. 

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje