Nieuws

"Er zijn zoveel goede e-health-toepassingen - nu opschalen!"

14-03-2019

Vanaf 1 maart is de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) open. We spreken Jerry Kanhai van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Inge Valstar van ZonMw over de bestaansreden van deze subsidie. "Er bestaan al veel goede e-health-toepassingen," vertelt Kanhai, "maar personeel heeft vaak geen tijd om op te schalen. Die tijd willen wij met de SET stimuleren."

Het doel van de SET is om ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking de mogelijkheid te bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health. De regeling is er voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning samen met inkopers van ondersteuning of zorg, die e-health-toepassingen willen opschalen én borgen. De toepassingen kunnen voor hun cliënten veel betekenis hebben als het gaat om zelfstandig blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. "Voor het opschalen hiervan is tijd nodig," zegt Kanhai. "Want mensen hebben tijd nodig om de opschaling in werking te stellen. Of ze moeten opgeleid worden. De SET ondersteunt hierbij. Een groot deel van de subsidie gaat naar personeel, fte's, dat e-health-toepassingen op grotere schaal gaat implementeren." Voor 2019 is € 28 miljoen beschikbaar voor de SET.  


Aanvraag met kwaliteit

Sinds de opening van de stimuleringsregeling zijn al veel reacties en vragen binnengekomen. Aanvragen komen binnen bij de RVO, die het bedrag van € 28 miljoen verdeelt op volgorde van binnenkomst. Veel potentiele subsidieaanvragers stellen daarom vragen over de manier van indienen. "Het is een 'first come, first serve', dus mensen willen weten of ze zo snel mogelijk moeten indienen of dat ze een kwalitatief goede aanvraag moeten doen," zegt Inge Valstar van ZonMw. “Een aanvraag doen kan best lastig zijn, die heb je niet in een middag geschreven. Wij raden aan om een aanvraag in te sturen die helemaal in orde is. Als je niet voldoet aan de formele voorwaarden moet je het weer aanpassen, en dan sta je weer achteraan in de rij." ZonMw organiseert informatiebijeenkomsten over de SET en coördineert de SET-up, een ondersteuningsprogamma voor al erkende projecten.


Enorme sprongen

Zowel Kanhai als Valstar kijken uit naar veel kwalitatief goede aanvragen die mee dingen voor de SET. Valstar: "Als we zien wat er nu al binnen is gekomen in de Quickscans (de informele toets die kijkt of het idee voor de aanvraag past binnen de regeling), ziet het er positief uit. Mooie plannen, goed onderbouwde ideeën waarin mensen goed aangeven wat de regionale opgave de grootte van de opschaling is. Dat is precies de bedoeling van deze regeling. We hopen hiermee enorme sprongen te maken in het gebruik van e-health. Allemaal zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen." 


Meer informatie?

  •  Informatie over de regeling en het doen van een aanvraag loopt via rvo.nl/set 
  • Het laatste nieuws rondom SET, de informatiebijeenkomsten of SET-up zijn te vinden zijn op zonmw.nl/set
  • Nog meer leren over de SET? ZonMw organiseert op 4 april een gratis informatiebijeenkomst in Utrecht, waar adviseurs van RVO spreken en waar een workshop wordt gegeven over coalitievorming.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje