Nieuws

Evaluatie eHealth-technologie: ‘Vernieuwing is niet altijd verbetering’

06-06-2017

De zoektocht naar nieuwe eHealth-technologie gaat continu door. Toch is er tot op heden een gebrek aan inzicht in de kwaliteit van eHealth-toepassingen, wat door velen als belemmering wordt gezien voor het gebruik van deze toepassingen. Voor Nictiz en Zorginstituut Nederland was dit aanleiding om in beeld te brengen wat de huidige opvattingen en mogelijkheden zijn bij het beoordelen van de kwaliteit van eHealth.

‘Iedereen roept dat eHealth fantastisch is, maar eigenlijk weten we simpelweg nog niet zoveel over de daadwerkelijke effectiviteit en kosteneffectiviteit ervan’, aldus Hans Ossebaard, adviseur eHealth bij Zorginstituut Nederland. ‘Het rapport dat we samen met Nictiz hebben opgeleverd is een reactie op een aanbeveling van de Raad van Volksgezondheid (RVS) uit 2015. Het is overigens een discussiepaper waarin tips worden gegeven, niet een rapport dat direct alle antwoorden biedt.’

Conferentie evaluatie eHealth

De RVS schreef eerder het rapport ‘Consumenten-eHealth’. Hierin adviseert zij ‘een kader te ontwikkelen van geschikte methodologie voor de wetenschappelijke evaluatie van de klinische effectiviteit (klinisch nut of meerwaarde) van medische toepassingen van consumenten-eHealth’. Zorginstituut Nederland en Nictiz gingen hiermee aan de slag en organiseerden vorig jaar een en energieke werkconferentie met betrokkenen uit de wereld van patiënten, verzekeraars, bedrijfsleven, onderzoek en beleid. Ossebaard: ‘We zijn daar vooral ingegaan op hoe je eHealth-technologie beoordeelt en hoe de besluitvorming plaatsvindt. Zitten daar belemmeringen in? Verschilt dat per context? Vervolgens hebben we de resultaten van die conferentie in uitgewerkt in een boekje, dat onlangs is gepubliceerd. Uiteraard ook online.’

Samenwerking is essentieel

‘Duidelijk moet zijn dat eHealth geen geneesmiddelen zijn. Nieuwe technologieën veranderen het coördineren en leveren van zorg, en dat heeft uiteindelijk veel met gedrag te maken. En ook met de cultuur die een afdeling, ziekenhuis of praktijk kenschetst. Medicijnen gaan een heel ander traject door voor ze op de markt komen, voor zorgtechnologie geldt meer een “open systeem”. Er is heel veel informatie beschikbaar, maar het wordt matig gevonden. Daar hoort ook het stellen van de juiste vragen bij. Dat vraagt om goed samenwerken en interdisciplinair werken. Als innovator kun je goed zijn op jouw gebied, maar heb je ook bronnen nodig die de processen en systematiek in de zorg kennen: patiënten dus, en ook de medisch-wetenschappelijke beroepsverenigingen en de verzekeraars.’

Zinnige zorg

Nictiz en Zorginstituut Nederland geven in hun rapport aan innovatie toe te juichen, maar plaatsen wel een kanttekening: ‘Innovatie is prachtig, maar het moet wel leiden tot zinnige zorg. Het moet de zorg verbeteren en onnodige kosten vermijden. Regelmatig leiden innovaties juist tot bijvoorbeeld onnodige medicalisering, overdiagnostiek, overbehandeling, lage adherentie, onterechte ongerustheid bij patiënten. Vernieuwing is dus niet altijd een verbetering en moet je van tevoren goed onderzoeken op bijvoorbeeld veiligheid en kwaliteit. Daarom vinden wij ook aan dat je als innovator niet alleen uitvinder bent, maar ook maatschappelijk ondernemer. Je moet jezelf van tevoren afvragen of iets zou kunnen werken. En als dat zo is: wie gaat hiervoor betalen? Hoe werkt de bekostiging hiervan in Nederland? Zo is de kans veel groter dat innovatie inderdaad leidt tot verbetering.’

Het rapport ‘Evaluatie van eHealth-technologie’ is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje