Nieuws

Ggz-cliënten krijgen meer regie over hun leven met online coach

16-01-2013

Met de nieuwe game 'Moodbot' krijgen ggz-cliënten meer de regie over hun behandeling. Deze online coach verzamelt signalen voor terugval of escalaties en koppelt ze terug aan behandelaars. Op deze wijze kunnen ze tijdig hulp inschakelen.

De afdeling eHealth van Altrecht ontwikkelt Moodbot met de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Ook cliënten zijn erbij betrokken. Zij spelen testgames, waarbij hun ervaringen centraal staan. Ook dragen ze aanpassingen en nieuwe ideeën aan.

De game werkt als een interactieve coach, die mensen stimuleert signalen van terugval te noteren. Dagelijks vraagt Moodbot naar de stemming van dat moment en geeft de game opdrachten. Ook kan Moodbot virtueel bezoek aan andere cliënten aanmoedigen, zodat een netwerk ontstaat. Cliënt Simon: 'Het werken met iconen vind ik prettig. Ik vind het soms lastig te vertellen hoe ik mij voel. De iconen helpen daarbij. Daarnaast zal ik niet snel aan de bel trekken als het slecht gaat, maar ik vind het wel fijn als mijn behandelaar dit via Moodbot kan zien en naar mij toe komt.'

'Moodbot is een speelse manier om meer informatie te verzamelen over een cliënt', vertelt Tom van Wel, klinisch psycholoog. 'Door de dagelijkse registratie via Moodbot krijg ik een goed en betrouwbaar overzicht over het herstel van mijn cliënt, met alle bijbehorende pieken en dalen. Bij alleen wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken ben je afhankelijk van herinneringen van de cliënt, is de hoeveelheid minder en dus ook het verloop minder zichtbaar.'

Moodbot zal later ook beschikbaar zijn voor dierbaren van cliënten, zodat zij ook kunnen helpen met signaleren.

Bron: Altrecht

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje