Nieuws

Health Innovation School wil mindset en vaardigheden bevorderen

08-06-2017

De Health Innovation School, initiatief van de Radboudumc in Nijmegen en ministerie van VWS, start op 22 juni. De behoefte hieraan is groot, blijkt wel uit het aantal aanmeldingen. Een van de belangrijkste onderdelen van de Health Innovation School is het bevorderen van netwerken en het uitwisselen van kennis.

Er zijn heel veel aanmeldingen binnengekomen, vertelt Karen van Ruiten van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ‘Meer dan 300 mensen vanuit zo’n 250 organisaties! Daaruit blijkt wel dat er behoefte aan is. De eerste groep deelnemers aan dit programma komen vanuit alle verschillende onderdelen van het Nederlandse zorg- en gezondheidsstelsel: van hoogleraar tot arts en ambtenaar tot verzekeraar.’

Programma

Het programma bestaat uit twee lijnen. Het eerste deel start op 22 juni. ‘Dit eerste deel is klassikaal. We gaan op een interactieve manier leren, in vier dagen in totaal. Trainers vanuit binnen en buitenlandkomen bijeen voor de vraag die centraal staat: Hoe innoveer je in de gezondheidszorg? En als je wilt innoveren, hoe kun je dan anderen meekrijgen? Mindset is hierin een belangrijk onderdeel.’

Naast dit klassikale deel start het tweede onderdeel. Hierin gaan de deelnemers in groepen van 5 á 6 mensen werken. ‘Zij gaan allen aan een specifiek praktijkproject werken, zoals een concrete casus rondom vitaal thuis ouder worden, preventie of chronische aandoeningen. De resultaten hiervan presenteren zij op 19 oktober van dit jaar.’

Resultaat

‘Gedrag en vaardigheden staat in het traject heel erg centraal, veel meer dan de technologie of randvoorwaarden als wetgeving of bekostiging. We hopen dat de mensen uit de eerste groep meer kennis, vaardigheden en tools ontwikkelen om innovatie in de zorg aan te pakken. Bovendien kunnen zij dit weer doorgeven binnen hun organisatie. Zo leer je samen te innoveren, dat is essentieel.’

Bekijk ook de website van de Health Innovation School

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje