Nieuws

Health Innovation School wil nieuw tijdperk voor zorginnovatoren creëren

11-05-2017

De Health Innovation School, initiatief van de Radboudumc in Nijmegen en ministerie van VWS, start op 22 juni. De inschrijving is geopend tot 15 mei, 23:00 uur. De Canadese ‘Chief’ Zayna Khayat is een jaar in Nederland om het programma uit te bouwen.

Een van de belangrijkste onderdelen van de Health Innovation School is het bevorderen van netwerken en het uitwisselen van kennis tussen deelnemers van het cohort. De deelnemers aan dit programma komen vanuit alle verschillende onderdelen van het Nederlandse zorg- en gezondheidsstelsel: van professor tot arts en gemeenteambtenaar tot verzekeraar.

Inmiddels zijn er al veel aanmeldingen voor de Health Innovation School, met nog enkele dagen tot de inschrijving sluit op 15 mei. ‘Ik had echter gedacht dat er een grote groep verzekeringsmaatschappijen en overheidspartijen zich zou aanmelden, maar we hebben juist nog weinig van deze mensen binnen. Ik hoop dus dat zij zich ook melden, want zij spelen een grote rol in het hele proces en bij de implementatie van onze bevindingen.’

De Canadese zorginnovatie-expert Zayna Khayat besloot een jaar de oceaan over te steken met haar familie en in Nederland te werken aan de ontwikkeling van de Health Innovation School. In het buitenland, zoals in Amerika of Engeland, zijn al soortgelijke programma's opgezet. De kennis daarvan wordt door Khayat gebruikt. Nederland wordt vaak genoemd als innovatieve praktijkvoorbeelden van de hervorming van zorgmodellen worden uitgelicht. ‘Het REshape Center is een topje van de ijsberg in het ontdekken en vormen van nieuwe wegen, het organiseren en het faciliteren van zorg.’

Zo belandde ze in Nijmegen, waar ze als ‘Innovation Sherpa in Chief’ werkt. Haar taak is het vooruit helpen van enkele belangrijke initiatieven die voor dit jaar op de agenda staan. Hieronder vallen onder meer het Health Innovation Curriculum, een samenwerking met het ministerie van VWS, het Excite health technology assessment program, de Innovation Learning Network Conference en het Global Network of Health Innovation Centers. Daarnaast deelt Khayat haar expertise met het REshape Center-team nu zij een volgende stap gaan nemen met de Health Innovation School.

In de afgelopen maanden zijn er voor de Health Innovation School onder meer dertig gesprekken gevoerd met mensen uit de sector. ‘Dit initiatief spreekt iedereen aan. Er is een groot gat in het gedachtengoed over hoe we de problemen rondom zorginnovatie moeten oplossen in deze twintigste eeuw. Dat bevestigde dat dit onderzoek nodig was.’ Er is input gevraagd van vele betrokken om vervolgens een programma te ontwerpen dat in kaart brengt wat de eisen en wensen zijn. ‘Het programma moet een weerspiegeling zijn van wat het systeem nodig heeft. Daarom hebben we ook gesproken met patiënten, dokters en verpleegkundigen. Dat geeft ook vertrouwen in het proces.’

Interactief leren

Het programma bestaat uit drie delen, legt Khayat uit. Het eerste deel bestaat uit een experimenteel leerproces. ‘We gaan op een interactieve manier leren, in vier dagen in totaal. Met trainers uit de hele wereld gaan we een beweging opzetten met vijf kennismodules die worden aangeboord. Het gaat over cultuur, mindset, gedrag en houding. Centraal staat de vraag: Hoe innoveer je in de gezondheidszorg?’

Deel twee bestaat uit een actief project. ‘Er wordt gekeken waar in het zorgsysteem de uitdagingen van innoveren liggen. Er worden teams gevormd van 5 á 6 mensen, die ook een patiënt krijgen toegewezen. Het draait dan niet om het bedenken van nieuwe ideeën, maar om het oplossen van obstakels waar men tegenaan loopt. Kunnen we nieuwe lessen implementeren om een probleem te tackelen? Alle teams pitchen hun idee aan een grote groep professionals, zoals afgevaardigden van Mayo Clinic, NHS en zo’n dertig andere grote zorgorganisaties uit de wereld en Nederland. Elk team krijgt een coach ter assistentie en om het proces van de teams te bewaken.

Social learning

Het derde onderdeel bestaat uit het creëren van een ‘social learning model’ om mensen ook buiten het traject te verbinden. ‘Meerdere tools worden ingezet om ervoor te zorgen dat deelnemers in contact blijven met elkaar, de faculteit en de coaches. Samen kunnen ze inhoud en ideeën uitwisselen. Een verzameling van sociale samenwerkingstools en gestructureerde uitwisselingsmogelijkheden zullen hierbij worden gebruikt, met onder andere Twitter, Slack, Flipboard en het Innovation Learning Network.

Elke deelnemer krijgt vijftig contacten om mee in gesprek te blijven na afloop van het project. Deze mensen zijn het vers geplante zaadje in dit nieuwe tijdperk.’ Volgens Khayat komt de kennis in dit hele project niet zozeer van de professionals, maar wordt opgedaan door de interactie in de klassen. ‘Mensen moeten reflecteren, dat zorgt voor inzichten en lessen die geleerd kunnen worden.’

Zayna Khayat

De Canadese Zayna Khayat is sinds januari ‘uitgeleend’ aan het REshape Center for Innovation van de Radboudumc in Nijmegen. Khayat is een gevestigde naam op het gebied van zorginnovaties. In Toronto werkte ze voor een internationale zorginnovator, waar ze onderzocht welke obstakels er zijn waardoor zorginnovaties niet op grote landelijke en internationale schaal worden overgenomen. Een van de programma’s die ze in Canada opzette is Excite, een samenwerking tussen de gezondheidszorg, de overheid, de industrie en academici. Dit programma is inmiddels internationaal bekend en overgenomen. Daarnaast geeft Khayat les op de Universiteit van Toronto in Health Sector Strategy.

Meer informatie over de inschrijving vindt u op de website van Health Innovation School. Inschrijving is geopend tot 15 mei, 23:00 uur. Uit alle aanmeldingen worden vijftig deelnemers geselecteerd.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje