Nieuws

Innovatiekrediet: voor technische projecten is nog geld beschikbaar

17-07-2018

Per 11 mei 2018 is het budget voor het innovatiekrediet met € 10 miljoen verhoogd naar € 70 miljoen.

Voor technische ontwikkelingsprojecten is nog ruim voldoende budget beschikbaar en kunnen doorlopend aanvragen worden ingediend. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Alle bedrijven, zowel starters als gevestigde bedrijven, kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Bedrijven met plannen voor een baanbrekende innovatie kunnen kijken op de website, of vrijblijvend advies aanvragen door middel van de quickscan.

Voor klinische ontwikkelingsprojecten is het beschikbare deel van het budget inmiddels uitgeput.

Met het Innovatiekrediet wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een bijdrage leveren aan de innovatiekracht en een duurzame groei van de Nederlandse economie. De overheid vult met het Innovatiekrediet een gat op de kapitaalmarkt, waarbij innovatieve projecten niet geheel uit eigen middelen of door de markt kunnen worden gefinancierd. In deze fase is er nog geen omzet en zijn ondernemers druk bezig met het realiseren van hun innovatie doende om iets werkend te krijgen. Een voorbeeld van een innovatie dat krediet heeft ontvangen is de LEA zorgrobot.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje