Nieuws

Meer slimme zorg thuis voor alle patiënten met COPD en hartfalen

12-02-2019

Mensen met COPD, hartfalen en andere chronische aandoeningen moeten meer slimme zorg kunnen krijgen. Dat besloot een meerderheid van de Tweede Kamer in het laatste kwartaal van 2018, toen een motie werd aangenomen waarin dit werd opgeroepen. Indieners van de motie zijn van mening dat deze slimme zorg thuis binnen drie jaar voor alle COPD- en hartpatiënten (die dat willen en kunnen) beschikbaar moet zijn.

Bruno Bruins, minister van Medische Zorg en Sport, gaf aan dat hij deze motie ziet als een ondersteuning van beleid. Hij heeft meteen aangegeven welke acties er al lopen met betrekking tot deze slimme zorg, of wat er in gang gezet gaat worden. 

Flinke impuls
De slimme zorg moet een flinke impuls krijgen, vinden de indieners. Dat zal vooral gebeuren door de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Ook zullen innovatieve zorgconcepten en e-healthprojecten gelanceerd worden vanuit het ministerie van VWS en de NZa, en zullen er initiatieven komen vanuit koepels en branches. De minister geeft aan dat de opschaling van slimme nieuwe e-health toepassingen en technologie daarvoor een middel zijn, en geen doel op zichzelf. Tot slot zullen iniatieven als de vliegwielcoalitie van de Patiëntenfederatie en het initiatief Ziekenhuiszorgthuis van Vitavalley deze regionale transformatie een extra impuls geven. 

Complex
Slimme zorg thuis (met inzet van e-health) is een complexe veranderkundige uitdaging met veel betrokken partijen. Maar het is duidelijk dat deze initiatieven komende jaren kunnen rekenen op flinke wind in de zeilen. 

Meer lezen over hoe deze slimme zorg op de juiste plek zal komen? Lees de kamerbrief van minister Bruins over taskforce 'de juiste zorg op de juiste plek'. 

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje