Nieuws

Nieuwe innovatieve aanpak van astma bij kinderen

31-01-2013

Zorggroepen DOH en POZOB en de zorgverzekeraars VGZ en CZ krijgen bekostiging voor innovatieve astmazorg aan kinderen vanaf zes jaar. Onlangs gaf de Nederlandse Zorgautoriteit hiervoor toestemming in het kader van de beleidsregel innovatie. Huisartsen, praktijk- en longverpleegkundigen, apothekers en andere zorgprofessionals uit de eerste lijn gaan nauw samenwerken met medisch specialisten. Kinderen en hun ouders krijgen meer inzicht in hun behandeling, waardoor ze hun ziekte beter onder controle krijgen.

Er komt veel kijken bij de behandeling van astma. Medicatie innemen luistert bijvoorbeeld nauw. Veel kinderen hebben daar moeite mee. “Daarom is gestructureerde zorg nodig”, zegt bestuurder Ivo Smeele van de Long Alliantie Nederland (LAN).

Bij het platform LAN zijn partijen aangesloten die zich bezighouden met chronische longaandoeningen, zoals patiëntenverenigingen, zorgorganisaties, beroepsgroepen en zorgverzekeraars. De LAN heeft onlangs de Zorgstandaard astma uitgebracht die de norm vormt voor astmazorg in Nederland. “Met dit programma willen we onder meer de aansluiting tussen de eerste- en tweedelijns zorg verbeteren."

Online keteninformatiesysteem

Een belangrijk middel om de samenwerking te verbeteren is Care2U. Met dit online keteninformatiesysteem kunnen alle betrokken zorgprofessionals met elkaar afstemmen wat de kinderen nodig hebben. "Kinderartsen kunnen bijvoorbeeld huisartsen informeren als ze het behandelplan hebben aangepast. Ook kunnen ouders en kinderen hun zorgplan via het patiëntenportal raadplegen en via gestructureerde vragenlijstjes aangeven hoe het gaat met de klachten en het welbevinden. De zorgprofessionals kunnen resultaten monitoren en de behandeling eventueel aanpassen.”

Beleidsregel innovatie: realistisch tijdpad

Smeele laat weten erg tevreden te zijn over de beleidsregel innovatie van de NZa. Die geeft zorgverzekeraars en zorgaanbieders de ruimte om maximaal drie jaar te experimenteren met innovatieve zorgprestaties. “We krijgen de tijd om zoveel mogelijk kinderen te motiveren om mee te doen aan het programma. Ook kunnen we er een goede structuur voor opzetten bij zorgprofessionals uit de eerste en tweede lijn. En er is tijd om resultaten te boeken. Na drie jaar verwacht ik dat de zorg aan jonge astmapatiëntjes aanzienlijk is verbeterd."


De beleidsregel innovatie maakt innovatieve astmazorg ook in andere delen van het land mogelijk. 

Onderwerp: Samenwerking

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje