Nieuws

Nieuwe regeling voorwaardelijke pakkettoegang

08-03-2017

Met de bestaande regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating kunnen veelbelovende nieuwe interventies die de zorg beter en/of (kosten)effectiever maken voor enkele jaren toegelaten worden tot het basispakket. De regeling werkt echter nog niet helemaal naar behoren. Daarom schreef minister Schippers een kamerbrief met een voorstel tot wijziging van deze regeling.

Huidige regeling

Via de voorwaardelijke pakkettoelating kunnen veelbelovende innovaties voor vier jaar (bij uitzondering maximaal zeven jaar) worden toegelaten tot het basispakket. Voorwaarde hierbij is wel dat in deze periode van 4 tot 7 jaar via onderzoek wordt bewezen dat deze behandeling (kosten)effectief of (kosten)effectiever is dan de standaardbehandeling. Deze regeling is bedoeld voor zorg die zich in het allerlaatste stadium van ontwikkeling bevindt.

Knelpunten

Sinds de introductie van de regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating in 2012 zijn in totaal veertien interventies voorwaardelijk toegelaten, waarvan tot nu toe één interventie effectief is gebleken en het basispakket is ingestroomd. Twee interventies zijn niet effectief gebleken en zijn inmiddels weer uitgestroomd uit het basispakket. De andere elf zijn nog in onderzoek.

Om de knelpunten vast te stellen, is er een gespreksronde georganiseerd met de betrokken partijen. Hieruit bleek onder meer dat relatief weinig onderzoeken naar veelbelovende interventies zich in het allerlaatste ontwikkelstadium bevinden en dat de regeling lastig toegankelijk is, waardoor van deze regeling niet zoveel gebruik wordt gemaakt.

Nieuwe regeling

De conclusie van de minister is dat de huidige regeling onvoldoende tot zijn recht komt, omdat er maar een beperkt aantal interventies in het allerlaatste stadium van ontwikkeling zitten die niet vergoed worden uit het basispakket. Haar voorstel is dan ook om deze regeling te vervangen door een nieuwe subsidieregeling, met als doel dat innovaties voor de patiënt op een veilige wijze én sneller dan voorheen in het basispakket kunnen stromen.

In de nieuwe regeling kan de eis worden losgelaten dat de interventie gedurende het onderzoek voor de gehele patiëntenpopulatie beschikbaar moet zijn. Hierdoor wordt het mogelijk om ook interventies in een eerder onderzoeksstadium te onderzoeken. Daarnaast wordt de subsidieregeling beter toegankelijk gemaakt.

De komende tijd wordt de nieuwe regeling uitgewerkt. Vóór de zomer verwacht de minister de uitgewerkte regeling af te hebben. Zij informeert de Tweede Kamer daar dan opnieuw over. In de Kamerbrief vindt u alle knelpunten die naar voren kwamen uit de gespreksronde en meer eisen die de minister stelt aan de nieuwe regeling. 

Onderwerp: Wet- en regelgeving

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje