Nieuws

Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg

02-07-2019

In de nieuwe 'Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020' zet de Nederlandse Zorgautoriteit alle bestaande en nieuwe declaratieregels voor digitale zorg en ondersteuning in 2020 op een rij voor de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

De Wegwijzer geeft voorbeelden, duidelijkheid en een meer integraal overzicht hoe de digitale ontwikkelingen doorwerken in de bekostigingsregels voor de zorg en ondersteuning. 

Nieuwe regels bieden meer ruimte voor digitale zorg

De regels voor digitale zorg zijn verruimd. Zo is er meer mogelijk op het gebied van thuiszorgtechnologie en zijn de regels in de wijkverpleging vereenvoudigd. In de medisch-specialistische zorg wordt de declaratie van klinische zorg thuis mogelijk. Dankzij technologische ontwikkelingen kan de zorg zoveel mogelijk dichtbij mensen georganiseerd worden. Mensen hoeven zo minder naar het ziekenhuis te reizen en kunnen de behandeling thuis ondergaan. Dit jaar is in de Wegwijzer bovendien een hoofdstuk over preventie en (digitale) hulpmiddelen opgenomen. 

Bekijk de wegwijzer via de website van de NZa.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje