Nieuws

Ondersteuningsprogramma ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ van start

08-04-2019

Op 4 april openden de eerste twee subsidieoproepen van het ZonMw-programma 'Juiste Zorg Op de Juiste Plek' (JZOJP): de Startimpuls en de Regio-impuls. De essentie van dit programma is om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen. Het programma bestaat uit 4 instrumenten: 3 impulsen en een voucher. 

Het programma JZOJP richt zich op startende en bestaande regionale samenwerkingsverbanden die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn (willen gaan) bieden. De sluitingsdatum van de oproepen voor de Startimpuls en de Regio-impuls is 14 mei. 

Leidende principe

Het gegeven om voorop te stellen wat iemand (nog) kan, moet het leidende principe zijn voor de inrichting van ondersteuning en zorg. Dat geeft de Taskforce 'De juiste zorg op de juiste plek' in haar rapport ook aan. Het lichamelijke, psychische en sociale functioneren moet het vertrekpunt zijn en het aanbod van zorg, ondersteuning en welzijn moet daar naadloos op aansluiten.

Daarbij zijn belangrijke aandachtspunten het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg naar dichter bij mensen thuis en vervangen van zorg (door andere zorg, zoals e-health). Ofwel: de juiste zorg op de juiste plek.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze subsidieregeling, de verschillende impulsen en de voucher? Alle informatie vind je op ZonMw.nl. Meer informatie over het overkoepelende VWS-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek vind je hier.
 

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje