Nieuws

PatiëntenTOP, de gebruiker aan het roer bij zorginnovatie

09-03-2017

Het Muntgebouw in Utrecht is op 11 april het podium voor de PatiëntenTOP. Met deze bijeenkomst willen we het belang van patient included innoveren laten zien en daarbij praktische handvatten aanreiken aan zowel zorgvernieuwers als patiënten. We brengen tijdens deze bijeenkomst zorgvernieuwers, patiënten, zorgverleners, kennisinstituten én het bedrijfsleven samen om de rol van patiënten sterker te maken.

Brengen én halen

Onder de inspirerende leiding van moderator Johan Melse, wordt het een dynamische middag met een goede balans in brengen én halen. We trappen het programma af met een inspirerend verhaal van Margriet Crezee. Zij is projectleider van All of me, een initiatief van 10 patiëntenorganisaties, én ervaringsdeskundige. All of me is een online plek waar jongeren met een chronische aandoening ervaringen delen en informatie en ondersteuning kunnen vinden en bieden. Samen met een actief betrokken jongere deelt zij met ons haar ervaringen die hebben geleid tot het succes van All of me.

Daarna hebben we een gevarieerd aanbod aan sessies en sprekers vanuit het perspectief van de patiënt, zorgverlener én zorgvernieuwer. Sprekers die in de sessies een bijdrage leveren zijn o.a.:

  • Sytske van Bruggen en Karin Busch namens Protocol Los. Onder de noemer ‘Elke patiënt zijn eigen plan!’ krijgen vijf huisartsenpraktijken ruimte om bij diabeteszorg het ketenzorgprotocol los te laten en een zelfmanagementinterventie naar keuze te implementeren. Doel is om te stimuleren dat patiënten zelf de regie nemen over hun zorg.
  • Maartje Geerts van bol.com. Sinds 2016 is op bol.com een thuiszorg-winkel actief. In deze sessie kunnen we door ervaringen uit een andere sector leren hoe gebruikers te betrekken bij het bepalen van je aanbod. De kennis en ervaring van de deelnemers van de PatiëntenTop kan hen weer handvatten geven om de winkel verder te ontwikkelen. De winkel is nog in een opstartende fase.
  • Marieke Veldema, ervaringsdeskundige en betrokken bij de oprichting van Beter na Borstkanker. Een co-creatie, is samengesteld met de hulp en inzichten van vrouwen die hetzelfde traject hebben doorlopen.
  • Chandra Verstappen van Pharos, Expertisecentrum gezondheidsverschillen, deelt lessen en reikt tools aan hoe we mensen met minder gezondheidsvaardigheden kunnen betrekken bij de ontwikkeling van zorginnovaties.

Binnenkort zullen we via deze website de overige sprekers bekend maken.

Delen

Een Open Space sessie biedt aan alle deelnemers de mogelijkheid om een ervaring, een les, een probleem of een frustratie te delen. Door samen met anderen in een korte tijd te reflecteren op een bepaald onderwerp, kunnen mooie ideeën ontstaan.

Publicatie

De geleerde lessen, de ervaringen, maar ook de vraagstukken die tijdens de bijeenkomst naar boven komen bieden de organisatie input om vervolgens weer mee aan de slag te gaan. De input uit deze bijeenkomst zullen we net als andere jaren weer bundelen en breed ontsluiten via de kennisbank op Zorgvoorinnoveren.nl.

Uiteraard is er volop gelegenheid tot netwerken. Meld u hier aan voor deze bijeenkomst!

Programma

13.00 - 13.30 uur: Inloop en ontvangst

13.30 - 13.35 uur: Welkomstwoord (Dagvoorzitter en moderator Johan Melse)

13.35 - 13.50 uur: Inspirerende aftrap (Margriet Crezee, All of me)

14.00 - 14.30 uur: Open space (Johan Melse)

14.30 - 14.45 uur: Korte pauze

14.45 - 15.30 uur: Sessieronde 1 (4 verschillende sessies)

15.30 - 16.00 uur: Korte pauze

16.00 - 16.45 uur: Sessieronde 2 (4 verschillende sessies)

16.45 - 17.00 uur: Wrap up en vooruitblik (m.m.v. Gelle Klein Ikkink, directeur Innovatie en Zorgvernieuwing bij VWS)

17.00 - 18.00 uur: Borrel

Lees hier meer over de deelsessies tijdens de PatiëntenTOP.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje