Nieuws

Programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg: twee subsidieoproepen open

22-11-2017

Het programma Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg (GGH) heeft twee belangrijke doelen binnen de hulpmiddelenzorg rondom de onderwerpen diabetes, stoma en incontinentie, het stimuleren van samenwerking én het versterken van de onderzoeksinfrastructuur. ZonMw stelt binnen dit programma twee stimuleringssubsidies beschikbaar.

Deze subsidies zijn bedoeld om het hulpmiddelenveld te stimuleren en te motiveren om samen te werken aan het formuleren van onderzoeksvragen en het schrijven van aanvragen. Er zijn twee open calls: de open ronde en de stimuleringssubsidieronde.

Open ronde

Binnen deze subsidieronde wordt onderzoek gefinancierd naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de (integrale) hulpmiddelenzorg. Het kan gaan om onderzoek naar de onderwerpen diabetes, stoma en incontinentie, in aansluiting op de ZonMw Verkenning Extramurale Hulpmiddelen. Wilt u onderzoek doen naar een ander onderwerp binnen de hulpmiddelenzorg, dan kan dat ook. Voor alle onderwerpen geldt dat het moet passen binnen de gestelde kaders.

Subsidieaanvragen voor deze call kunnen alleen door onderzoeksinstellingen ingediend worden. Het totale budget van deze subsidieronde is €1,2 miljoen en het maximaal aan te vragen bedrag per project is €400.000,-. Meer informatie over deze call vindt u op de website van ZonMw.

Stimuleringssubsidieronde

Deze oproep is bedoeld voor wie graag onderzoek naar de hulpmiddelenzorg wil gaan doen, maar daarvoor nog geen concrete plannen en samenwerkingspartners heeft. Binnen deze ronde kan maximaal €10.000,- per voorstel worden aangevraagd. Hiermee kunnen voorbereidende activiteiten worden gefinancierd. Denkt u hierbij aan activiteiten ter voorbereiding op het schrijven van de subsidieaanvraag en/of het versterken van de onderzoeksinfrastructuur op het gebied van de hulpmiddelenzorg. Meer informatie vindt u op de website van ZonMw.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje