Nieuws

SBIR Serious Games: Beter functioneren door betere keuzes

26-09-2018

Oproep voor ondernemers om (technologische) producten in spelvorm oftewel games te ontwikkelen die mensen helpen beslissen bij lichamelijke, geestelijke en/of sociale keuzes. Het gaat om hulpmiddelen die patiënten in het dagelijks leven thuis, in de buurt, op school, op het werk of tijdens hobby’s kunnen gebruiken.

Personen met een of meerdere ziekten of aandoeningen staan – bewust en onbewust - de hele dag voor keuzes die ze moeten maken door hun toestand. Per dag en per situatie verschillen deze keuzes, afhankelijk van persoonlijke - en omgevingsfactoren. De beslissingen nemen zij vaak zelf of met hulp van hun (mantel)zorgers of zorgverleners.

De te ontwikkelen serious games moeten de patiënten gaan helpen bewuste keuzes te maken en zo de regie over hun eigen leven te nemen. De games dragen ook bij aan de missie van de Maatschappelijke Uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’: vitaal functionerende burgers in een gezonde economie.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Topsector Life Sciences & Health (LSH) willen een aantal praktijklocaties (proeftuinen) aan gaan bieden, om de prototypes te testen.

Voor meer informatie kun je terecht op de website van de RVO

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje