Nieuws

Subsidieregeling anonieme e-mental health 2019

14-09-2018

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze anoniem verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars is er een subsidieregeling. Het Zorginstituut voert deze subsidieregeling uit.

Subsidieregeling 2019

De subsidieregeling 2019 is opgenomen in hoofdstuk 6 van de Regeling zorgverzekering. Het Zorginstituut heeft de huidige subsidieontvangers op 30 augustus 2018 met een brief geïnformeerd over de door het ministerie van VWS per 1 januari 2019 voorgenomen wijzigingen op de regeling.  

Aanvragen subsidie

Alleen organisaties voor ggz-zorg komen in aanmerking voor subsidie. Aanvragen voor het subsidiejaar 2019 moeten uiterlijk op maandag 1 oktober 2018 om 24.00 uur door het Zorginstituut zijn ontvangen. Aanvragen die het Zorginstituut later ontvangt worden niet in behandeling genomen.
Voor het indienen van een aanvraag moet u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Het volledig ingevulde formulier mailt u naar: teamsubsidies@zinl.nl.

U ontvangt vóór 1 januari 2019 van het Zorginstituut een besluit op uw aanvraag.

Contactpersoon

Contactpersoon voor deze subsidieregeling:
Johan Knollema
E-mail: teamsubsidies@zinl.nl

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje