Nieuws

'The patient is ready to see you now': patiënt centraal bij Health Innovation School

09-03-2018

Begin februari ging de tweede Health Innovation School van start. Marloes Stammen van ZonMw is een van de deelnemers. Wij spraken haar over haar eerste indruk en de verwachtingen voor komend jaar.

Wat is de rode draad van de Health Innovation School?

‘De nadruk ligt heel erg op de vraag: hoe zet ik de patiënt centraal? Wat weet je eigenlijk van je patiënt? Patiënten zijn zoveel meer dan patiënt – ze hebben een gezin, werk, familie, dagelijkse beslommeringen en activiteiten. Ziek zijn is daarvan maar een klein onderdeel. Maar de arts ziet de patiënt vaak alléén als dat onderdeel.'

'Tijdens een van de eerste bijeenkomsten werd er gevraagd wat je in 2020 in de krant zou willen lezen over dit onderwerp. En een antwoord daarop was: ‘The patient is ready to see you now’. Dus niet meer: de dokter heeft nu tijd, maar kijken naar wat de patiënt nodig heeft en hoe wij dat kunnen accommoderen. Hoe kunnen wij als professionals meer naar de patiënt toe bewegen in plaats van andersom?'

Welke dingen spelen daarbij een rol?

‘Het heeft te maken met macht en kennis, maar ook met de patiënts verantwoordelijkheid voor zijn eigen ziekte en ziekteproces, én gezondheid. Niet iedereen wil of kan die verantwoordelijkheid hebben, maar er zijn er een heleboel die graag zelf wat meer aan het roer zouden staan. Het is belangrijk daar rekening mee te houden.'

'Daarbij is er door technologie zoveel mogelijk. We richten zorg nu vaak nog erg traditioneel in: fysiek naar elke afspraak gaan bijvoorbeeld. Terwijl je best van tevoren online een intakegesprek kan doen, zodat je als arts het gesprek met een patiënt kunt gebruiken om gerichter door te vragen.'

'Of het beschikken over je eigen medische data. Als een patiënt met vakantie gaat en er gebeurt iets, kan het van levensbelang zijn dat iemand over zijn eigen gegevens beschikt en deze kan delen daar en wanneer hij of zij dat noodzakelijk acht.’

Wie doen er allemaal mee aan de Health Innovation School?

‘Behalve mensen uit de zorgsector zitten er ook patiënten en familieleden van patiënten in de groep als deelnemers, om ook hún ervaringen te delen . Maar er doen ook beleidsmakers mee, (huis)artsen, medisch specialisten, bestuurders en toezichthouders van ziekenhuizen en instellingen, mensen uit de welzijnshoek en jeugdzorg en patiëntenfederaties. Heel divers, dus!'

Waarom is de Health Innovation School belangrijk?

'Er zijn genoeg goede ideeën en alternatieven voor verbetering van de zorg, maar die komen niet altijd van de grond. Dat is zonde. Daarom is het belangrijk te kijken hoe innovaties sneller opgeschaald kunnen worden. Zodat meer mensen er profijt van hebben, en we met zijn allen werken aan toekomstbestendige zorg die aansluit bij de wensen van de patiënt. Cultuurverandering is daarvoor van essentieel belang. We moeten de zorg van binnenuit veranderen.'

Hoe uit zich dat in de praktijk?

'We werken binnen het thema aan verschillende innovatieprojecten en cases. Zo kan het zijn dat er een belangrijke innovatie ontwikkeld is, maar er geen partij is om het op te schalen omdat een groot bedrijf een monopolypositie heeft op dat gebied. Hoe pak je zoiets aan? Van de projecten van de vorige Health Innovation School zijn er twee geadopteerd door VWS, die ze willen opschalen. Dat betekent dat er hopelijk op korte termijn heel concrete verbeteringen in de zorg kunnen worden ingevoerd. En dat zou natuurlijk geweldig zijn!'

Lees meer over Patiënt Centraal in ons kennisbankonderwerp >

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje