Nieuws

Toetsingskader IGJ “Inzet van e-health door zorgaanbieders”

21-11-2018

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna IGJ) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke – en veldnormen. De inspectie wil transparant zijn over wat zij toetst bij het toezicht. Daarom maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van de gezondheidszorg. Dit heeft zij nu gedaan voor de inzet van ehealth door zorgaanbieders.  

Dit toetsingskader vormt het uitgangspunt voor het toezicht op de juiste randvoorwaarden voor de inzet van e-health door zorgaanbieders. Onder e-health verstaat de IGJ we de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Het toetsingskader wordt gebruikt met ingang van september 2018. Het gehele document is hier te downloaden
 

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje