Nieuws

Uw vraag, ons antwoord: Hoe krijg ik mijn innovatie vergoed door de zorgverzekeraar?

23-11-2017

Veel zorginnovatoren zijn benieuwd of hun product of dienst vergoed kan worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Logisch, want een vergoeding betekent dat jouw innovatie bereikbaar is voor iedereen die er baat bij zou kunnen hebben. Om vergoed te worden door de zorgverzekeraar, moet een initiatief aan bepaalde criteria voldoen. Bij het loket van Zorg voor innoveren kwam een vraag binnen van een bedrijf dat een nieuw soort depressietherapie introduceert in Nederland.

Uw vraag:

Ons bedrijf is als distributeur sinds dit jaar verantwoordelijk voor de introductie van een nieuw soort depressietherapie. Het systeem is CE-gecertificeerd. Op dit moment wordt deze therapie nog niet vergoed door zorgverzekeraars. Welk proces moet worden doorlopen om dit product via de zorgverzekering vergoed te krijgen bij de behandeling van depressie?

Ons antwoord:

Op grond van de Zorgverzekeringswet is in het Besluit zorgverzekering bepaald dat interventies – producten of diensten – die zich richten op geestelijke gezondheidszorg, moeten voldoen aan het wettelijk criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Dit betekent dat zij bewezen effectief moeten zijn om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen.

Het centrale uitgangspunt van de Zorgverzekeringswet is dat het in eerste instantie aan de zorgverzekeraars is om te beoordelen of een interventie of behandeling wel of niet voldoet aan dit criterium.

Om vast te stellen of dat zo is, heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de ‘Procedure Zorgadviestraject GGZ’ ontwikkeld. Het Kenniscentrum GGZ van ZN adviseert zorgverzekeraars over welke therapieën voldoen aan het criterium, en daarmee of deze indicatie-interventiecombinatie valt onder de te verzekeren prestaties van de Zvw. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van ZN.

Handig: bekijk hier de animatie over innovatieroutes.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje