Nieuws

Uw vraag, ons antwoord: telemonitoring als verzekerde zorg?

31-08-2017

Ondanks dat telemonitoring in de praktijk al wordt toegepast, valt dit nog niet onder Zorgverzekeringswet-zorg. Tot op heden is dit alleen mogelijk in een onderzoekssetting. We ontvingen een vraag van een partij die een verzoek kreeg om een apart declarabele prestatie (een zogeheten Overig Zorgproduct) te maken voor telemonitoring die ziekenhuisbezoeken voorkomt, zoals bijvoorbeeld Hartwacht.

Uw vraag:

Het aanmaken van zo’n OZP heeft alleen zin als het Zorgverzekeringswet-zorg betreft, anders kunnen we beter maatwerk leveren of verwijzen naar de Beleidsregel Innovatie of voorwaardelijke toelating. Klopt het dat telemonitoring op geen enkele manier gezien wordt als een andere manier van zorg leveren (zoals beschreven in het CVZ-rapport uit 2011) en dus niet vergoed wordt via de zorgverzekering? 

Ons antwoord:

Onder verwijzing naar de passage over telemonitoring in de Landelijke Transmurele Afspraak (LTA) zijn de partijen in de hartfalenzorg en Zorginstituut Nederland van mening dat er nog onvoldoende bewijs bestaat voor effectiviteit en kosteneffectiviteit. Dat moet verzameld worden in een daartoe opgezette experimentele en veilige omgeving. Uiteindelijk leidt dit tot een gefundeerd inzicht (dus geen mening of inschatting) in wat een zinnige innovatie hier precies kan inhouden, of deze voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk en kan de nieuwe interventie in de kwaliteitsstandaarden en richtlijnen z’n beslag krijgen. Of juist worden beëindigd wanneer er bijvoorbeeld overbehandeling, onderbehandeling, schade, medicalisering of andere vormen van ongewenste kunstmatige variatie onverhoopt optreden.

Daarnaast geldt dat ook voor andere (chronische aandoeningen waar het bewijs voor thuis-telemonitoring geleidelijk toeneemt, maar nog onvoldoende kracht van bewijs heeft, bijvoorbeeld in het geval van nierfalen, depressie en diabetes.

Zorg voor innoveren bevordert samenwerking en het delen van innovatie, zodat innovatoren van tevoren de spelregels van innovatie in ons land kennen en hun intellectuele en creatieve kracht niet verspillen aan ‘onzinnige zorg’. Het antwoord op de vraag ‘Hoe gaat mijn innovatie bekostigd worden als deze succesvol blijkt?’, is natuurlijk een van de cruciale factoren voor uiteindelijke adoptie van vernieuwingen in de zorg. 

Wij denken dat genoemde eHealth-instrumenten de toekomst hebben en werken graag mee aan een veilige invoering, op basis van landelijke afspraken in de zorg waar partijen zich aan committeren. Zorginstituut Nederland bracht onlangs het discussie-paper Evaluatie van eHealth-technologie uit, waar ook op deze materie wordt ingegaan. 

Onderwerp: Wet- en regelgeving

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje