Nieuws

Uw vraag, ons antwoord: Waarom zet de overheid niet in op kwalitatief en gratis eMental health?

15-03-2018

In de top tien van aandoeningen die de kwaliteit van leven het meeste aantasten, staan meerdere psychische stoornissen als depressie, angststoornissen en alcoholverslaving.

Al ruim een decennium lang wordt in Nederland onderzoek gedaan naar het behandelen van deze stoornissen middels digitale vormen van zorg, ook wel 'eMental health' genoemd.

Uw vraag:
Ik, een praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ), vraag mij af waarom de overheid niet inzet op kwalitatief en gratis eMental health? Welke in het geval van serieuze klachten kan overgaan in blended care (een combinatie van reguliere face-to-face gesprekken en online interventies).

Ons antwoord:
Wij zijn van mening dat de overheid juist al veel doet aan eHealth. ZonMw financiert onderzoek naar eMental health en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport organiseert een eHealthweek om ook aandacht te creëren voor eMental health. Ook werkt de overheid samen met de koepels, die juist in het kader van preventie gratis websites en eHealthtools als Mentaal Vitaal en snelbeterinjevel hebben voortgebracht. 

Tevens wordt eMental health aangeboden in het basispakket via een behandeltraject bij de huisarts of POH-GGZ. Vroege signalering en behandeling van bijvoorbeeld depressieve klachten of problematisch alcoholgebruik is primair de taak van de huisarts en POH-GGZ. Na contact met één van beide kunnen eMental health programma’s een rol spelen in de behandeling naast face-to-face gesprekken (blended care). Alleen evidence-based e-mental health programma’s komen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering.

Meer over subisidies voor anonieme eMental health 2018 vind je op de website van Zorginstituut Nederland.

 

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje