Nieuws

Van matchmaking tot fundraising: RVO.nl is er voor íedere zorgvernieuwer

19-04-2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt een keur aan regelingen en instrumenten voor zorgvernieuwers. Maar ze hebben nog veel meer te bieden. Wat dat is? Inge Valstar (Zorg voor innoveren) vroeg het Niels van Leeuwen en Jerry Kanhai van RVO.nl.

I: Om te weten wat RVO.nl nu écht kan betekenen voor zorgvernieuwers, kunnen we misschien het beste bij het begin beginnen: wat is RVO.nl eigenlijk?

J: RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en voert opdrachten uit voor verschillende ministeries. De meeste opdrachten komen van EZK, op de tweede plek staat Buitenlandse Zaken. En natuurlijk VWS. Het is dus heel breed en we voeren een breed scala aan opdrachten uit. De zorg is een van de vele thema’s in onze programma’s.

I: En wat doen jullie dan?

J: Zoals de naam al doet vermoeden, richten we ons op ondernemend Nederland. Dat zijn bedrijven en ondernemers, maar bijvoorbeeld ook publiek-private samenwerkingen. Of onderzoekers. We helpen onder andere bij innovatie, internationalisering, subsidies voor duurzaam ondernemen, wet- en regelgeving over octrooien…

N: En in de zorg zijn we natuurlijk samen met ZonMw betrokken bij de Health Deals, ‘MKB in Europa’ en meer zorg gerelateerde thema’s.

I: Bij Zvi en ZonMw krijgen we vaak de vraag: ik heb een innovatie die ik verder wil ontwikkelen, kan ik bij jullie hiervoor subsidie krijgen? ZonMw heeft wel subsidieprogramma’s, maar deze sluiten niet altijd aan bij de cases die worden voorgelegd. Kunnen we dan naar jullie doorverwijzen?

N: Zeker. RVO.nl biedt kennis, netwerken en verschillende financieringsmogelijkheden voor innovatie. Een voorbeeld is de MIT-regeling. Dat staat voor Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Binnen deze regeling kun je bijvoorbeeld terecht om uit te zoeken of jouw innovatieve idee haalbaar is, of er muziek in zit. Je kunt een haalbaarheidsonderzoek doen. Als daaruit blijkt dat jouw idee inderdaad haalbaar is, kun je vervolgens een Research & Development traject ingaan. Activiteiten gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Ook daar zijn binnen de MIT-regeling mogelijkheden voor. De kosten voor een R&D-traject kun je ook verlagen via de WBSO, een fiscale regeling voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren.

I: En als je internationale ambities hebt?

N: Als je internationaal wilt samenwerken, kun je voor onderzoek en ontwikkeling bijvoorbeeld kijken naar het Eurostars programma. Voor vervolgstappen zou het SME-instrument of Fast Track to Innovation mogelijkheden kunnen bieden. Allebei bedoeld voor internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven met internationale groeiambitie.

I: Is het voor Nederlandse ondernemers moeilijk om naar het buitenland te gaan?

N: Dat verschilt natuurlijk per organisatie en product of dienst. Starters met zorginnovaties ervaren andere uitdagingen dan bijvoorbeeld hightech of biotech bedrijven die van nature meer gewend zijn om internationaal samen te werken, ook in R&D-trajecten. Zorginnovaties vragen vaak om inbedding in het zorgsysteem en -proces, wat per land sterk kan verschillen. 

J: Ons buitenlandnetwerk kan ondernemers hierbij adviseren en ondersteunen. Individueel of in collectief verband via missies en bezoekprogramma’s. Ook zijn er mogelijkheden voor het vinden van buitenlandse partners en investeerders via het European Enterprise Network (EEN). EEN kan helpen met het leggen van de eerste contacten.

I: Dus om het samen te vatten: jullie zijn er voor ondernemers. Dat kunnen onderzoekers zijn, maar ook MKB’ers, startups of internationaal georiënteerde bedrijven. Jullie helpen bij het kijken of ergens vraag naar is, maar ook bij het verder brengen van een innovatie of het linken aan partners of netwerken.

N: Klopt.

I: Heb je een concrete tip voor zorgvernieuwers die willen internationaliseren?

N: Ja: neem contact op met RVO.nl! Dan kunnen wij op basis van je verhaal en je plannen een passend traject voorstellen.

J: Het gaat dus niet alleen om financiering, we kunnen je ook op weg helpen. Met matchmaking, internationale contacten, netwerken of links met fundraisingorganisaties.

N: Net als voor nationaal innoveren, ga niet alleen maar zelf aan de slag. Zet je oren open, ga in gesprek over waarmee je bezig bent. Betrek anderen erbij. Kijk wat er in de rest van het land gebeurt, en in je netwerk.

J: Mensen vinden het vaak eng om contact op te nemen met de overheid. Maar als ze die schroom eenmaal hebben overwonnen, blijkt vaak dat er veel meer mogelijk is dan ze dachten. Er zijn altijd ontwikkelingen gaande waarvan de buitenwereld misschien nog niets weet. Dus zoek contact!

N: Er is zoveel kennis en kunde. Die moeten we zo goed mogelijk beschikbaar maken door samen op te trekken.

  

Niels van Leeuwen is adviseur (inter)nationale R&D samenwerking Life Sciences & Health bij RVO.nl.
Contact: niels.vanleeuwen@rvo.nl

Jerry Kanhai is adviseur/coördinator Life Sciences & Health bij RVO.nl.
Contact: jerry.kanhai@rvo.nl

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje