Nieuws

‘Veelbelovende innovaties genoeg, opschaling is de uitdaging’

08-06-2017

Opschaling en implementatie van innovaties lopen tot op heden achter bij wat mogelijk en wenselijk is, stelt het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Vernieuwing in de zorg, zorg voor implementatie. ‘Het rapport biedt aanknopingspunten voor zowel overheid als innovatoren’, stelt Gelle Klein Ikkink, programmadirecteur Innovatie en Zorgvernieuwing bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ieder jaar neemt het kabinet een aantal beleidsterreinen onder de loep in een interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO). ‘Innovatie houdt de gemoederen momenteel flink bezig. Vandaar de keuze voor innovatie en vernieuwing in de zorg.’

Niet één hoofdoorzaak

‘Er is over de hele breedte van de zorg gekeken naar het thema innovatie’, vertelt Klein Ikkink. ‘Daarbinnen hebben we vooral gekeken naar procesinnovatie en systeeminnovatie. Er gebeurt in Nederland veel moois, maar opschaling blijft vaak achter. Waar ligt dat aan? In het rapport worden belemmeringen onder de loep genomen. Er is niet direct één hoofdoorzaak, het zit meestal in een combinatie van oorzaken. Bijvoorbeeld onvoldoende kennis bij zowel bestuurders als innovatoren en het feit dat ICT-systemen soms niet goed met elkaar communiceren. Bij procesinnovatie zie je ook vaak verschuivingen in de manier waarop zorg georganiseerd is. Vaak zie je dat de partij die investeringen moet doen niet de partij is die uiteindelijk ook de opbrengsten ontvangt.’

Faciliterende rol

Gelet op de belemmeringen heeft het ministerie van VWS, deels in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, de afgelopen jaren een steeds actievere faciliterende en stimulerende overheidsrol ontwikkeld. Praktisch betekent dit onder meer het bij elkaar brengen van partijen, knelpunten verhelpen en veel aandacht genereren voor geslaagde initiatieven. Om opschaling van innovaties aan te wakkeren zijn ook enkele nieuwe instrumenten ontwikkeld, zoals Health Deals, Health Impact Bonds en het investeringsprogramma Fast Track eHealth.

Aanknopingspunten voor innovatoren

‘Voor een succesvolle innovatie zijn twee dingen nodig: vruchtbare grond (zoals een goede ICT-infrastructuur) en het juiste innovatieklimaat (een klimaat waarbij de overheid innovatie bevordert, zoals bijvoorbeeld met de eHealthweek).’ Het rapport evalueert overheidsbeleid, dus de voorgestelde maatregelen zijn vooral aan de overheid gericht. Toch biedt het ook innovatoren aanknopingspunten. ‘Het geeft een overzicht van alle actuele beleidsontwikkelingen die van belang zijn voor innovatie, en kan innovatoren helpen bij het krijgen van meer inzicht in het ingewikkelde zorgsysteem.’

Lees hier het rapport ‘Vernieuwing in de zorg, zorg voor implementatie’ 

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje