Nieuws

‘We kunnen de zorg goedkoper en efficiënter maken’

08-09-2015

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis koopt steeds meer zorg integraal in. Het perspectief van de verzekerde is daarbij het uitgangspunt. En dat is weer goed nieuws voor zorgvernieuwers.

'Voorheen was ons inkoopproces sterk zorggeoriënteerd,' zegt Gitta Hoeks, senior manager beleidsontwikkeling bij Zilveren Kruis. 'Dat betekent dat iedere afdeling verantwoordelijk is voor één schakel uit de zorgketen. De ene afdeling koopt zorg in voor huisartsen, de andere voor psychologen, en weer een andere voor fysiotherapeuten. Enzovoorts.'

Met telemonitoring bloeddruk meten

Een ziekteproces blijft echter bijna nooit beperkt tot één van deze schakels. Iemand die met klachten naar de huisarts gaat, komt vaak ook bij een psycholoog of fysiotherapeut terecht. Hoeks: 'Het is daarom logischer om onze inkoop aan te laten sluiten bij de behoeften van de klant dan bij de wensen van één schakel uit de zorgketen. We werken dus steeds patiëntgerichter.'

Neem hartfalen. Daar zijn goede medicijnen tegen, maar die vereisen wel regelmatige controle. Deze, voornamelijk oudere, patiënten bezoeken vaak de polikliniek en worden tevens regelmatig opgenomen als gevolg van een ontsporing van hun ziekte. Dit heeft een negatieve invloed op hun levenskwaliteit en is kostbaar. Met behulp van telemonitoring kunnen patiënten tegenwoordig thuis het lichaamsgewicht en de bloeddruk opmeten. Een verpleegkundige leest die waarden af en roept de patiënt alleen naar het ziekenhuis als de waarden afwijken. Daarnaast krijgt de patiënt uitleg over de ziekte, de behandeling en, heel belangrijk, wat de eigen inbreng kan zijn. Kortom, telemonitoring geeft de patiënt meer mogelijkheden tot regie over het leven en ziekte.

Inrichting zorgproces

In het nieuwe inkoopbeleid zoekt Zilveren Kruis actief naar dit soort (e-health-)toepassingen die waarde toevoegen. Ook denkt de zorgverzekeraar mee over een andere inrichting van het zorgproces. ‘Wij overzien alle schakels in de gehele zorgketen en bekijken waar de verbeteringen kunnen zitten’, zegt Mirande Groener, programmaleider e-health bij Achmea. ‘De zorgverlening voor één en dezelfde ziekte is vaak bij veel verschillende artsen belegd. Dat kan anders. Omdat de meeste patiënten meer dan 1 chronische aandoening hebben is het veel logischer dat de zorgverlening wordt gecoördineerd vanuit de eerste lijn. Het aflezen van telemonitoringgegevens kan ook prima in de eerste lijn plaatsvinden. De patiënt heeft dan 1 vast aanspreekpunt, en het is nog goedkoper ook.’

De ideeën van Zilveren Kruis vallen niet overal lekker. Groener: ‘Ik merk dat patiënten en zorgaanbieders vinden dat deze zorg er moet komen, maar ik proef ook financiële en culturele weerstand tegen de invoering van e-health. Dat is logisch. Een cardioloog krijgt immers minder te doen als de patiënt zelf hartfalen kan monitoren.’ Zilveren Kruis wil in een paar pilots met ziekenhuizen samenwerken om met telemonitoring de zorg beter en efficiënter te maken.

Integraliteit van zorginnovatie

De nieuwe werkwijze is goed nieuws voor zorgvernieuwers. Als een innovatie vanuit het perspectief van de patiënt meer comfort en kwaliteit van leven oplevert, is dat voor Zilveren Kruis reden om het in te kopen. Gitta Hoeks: ‘Naast telemonitoring bij hartfalen gaat het bijvoorbeeld om thuisdialyse voor patiënten met nierfalen. In Nederland doet slechts 3 procent van de patiënten dat. In Nieuw-Zeeland maar liefst 20 procent. Ideeën die thuisdialyse stimuleren zijn dus meer dan welkom. We gaan de komende tijd nog meer ruimte geven aan dit soort innovaties.’

Zorgvernieuwers kunnen terecht bij de Zorginnovatiedesk van Zilveren Kruis. Mirande Groener: ‘We kijken onder meer naar de integraliteit van de zorginnovatie. Is de innovatie alleen geschikt voor de eerste lijn, of kunnen specialisten in het ziekenhuis er ook mee werken?’ Bij een positieve beoordeling kijkt Zilveren Kruis samen met de aanvrager hoe de zorginnovatie verder ontwikkeld kan worden. Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met het zorgveld, de effecten verder in kaart te brengen en de bekostiging vorm te geven. Zo zorgen verzekeraar en zorgvernieuwer voor een snelle implementatie van veelbelovende vernieuwingen. 

Onderwerp: Financiering

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via info@zorgvoorinnoveren.nl.

Zorg voor innoveren poppetje