Nieuws

Weinig bewijs voor effect mobiele eHealthdiensten op basis van sms

16-01-2013

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceert een review, waaruit blijkt dat het effect van e-healthinterventies met sms-berichten tegenvalt. Soms kan deze vorm van eHealth bijdragen aan zelfmanagement van chronische ziekten, zoals astma, diabetes en hypertentie. Het bewijs hiervoor is echter zwak. Volgens de auteurs zijn er veel onbeantwoorde vragen over langetermijneffecten, acceptatie, kosten en risico's. Daarnaast werden geen duidelijke effecten gemeten van harde klinische eindpunten, zoals bloeddruk.

Volgens de auteurs is er een discrepantie tussen het magere bewijs en het enthousiasme waarmee deze mobiele gezondheidsdiensten worden gepromoot. Zij tekenen daarbij wel aan dat sms-diensten die andere communicatiemiddelen combineren, zoals (mobiel) internet, mogelijk juist wel het effect van mobiele e-Healthdiensten kunnen aantonen, omdat ze complexere multimodale interventies mogelijk maken.

Controle

De review omvat vier studies van sms-diensten voor patiënten met diabetes, hoge bloeddruk of astma. In twee studies kregen deelnemers een sms als signaal om hun medicijnen in te nemen en berichtjes met informatie over hun ziekte. In de andere onderzoeken werd patiënten gevraagd hun meetwaarden te sms'en. Diabetes- en astmapatiënten kregen daarop feedback met adviezen. Een overtuigend betere controle van diabetes, bloeddruk of astma werd er echter niet mee bereikt. Wel was de therapietrouw van patiënten met een hoge bloeddruk iets beter en hadden diabetespatiënten het gevoel dat ze meer grip hadden op hun ziekte.

Tips?

Heeft u een tip voor nieuws? Laat het ons weten via zvi@zonmw.nl.

Zorg voor innoveren poppetje