Health Deals

Waar innovatoren samenkomen, ontstaan mooie samenwerkingen. Bij grote evenementen, zoals de eHealthweek, wordt dit nog eens extra gestimuleerd. Het kan hierbij onder meer gaan om een samenwerking tussen innovatoren, maar ook tussen innovatoren en patiënten (patient included innoveren) of een publiek private samenwerking.

Health Deals

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. De ‘Health Deals’ zijn bedoeld om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio

Meerwaarde

Om een Health Deal te kunnen zijn, moet de beoogde innovatie een evidente meerwaarde voor de patiënt hebben en kostenbesparend zijn. Voor patiënten betekent het dus gezondheidswinst, of verbetering van de kwaliteit van, of regie over, het eigen leven. Cruciaal is dat bestaande, verouderde toepassingen niet meer gebruikt worden. Innovaties zijn pas kostenbesparend wanneer ze ergens voor in de plaats komen en niet op bestaande toepassingen gestapeld worden.

Patiënt included

Voorwaarde is ook dat gebruikers en patiënten nadrukkelijk bij de ontwikkeling zijn betrokken. De overheid kan vervolgens de ontwikkeling stimuleren door knelpunten in bijvoorbeeld wet- en regelgeving op te lossen, en door de administratieve lastendruk te verminderen. Lees meer over de eisen die de overheid stelt aan Health Deals op de website van de RVO.

Het concept van Health Deals is speciaal ontwikkeld voor zorginnovaties die nu nog blijven steken in de proef- of opstartfase. Of alleen lokaal (in één regio, in één ziekenhuis of één instelling) worden gebruikt. Door gebruikers, patiënten en experts van verschillende disciplines (juristen, economen, privacy-experts, stelsel-deskundigen) in een Health Deal gezamenlijk te laten optrekken, kun je zaken vlottrekken en zorgen voor bredere toepassing in het land.

Gesloten Health Deals

In juni 2016 werd de eerste Health Deal getekend. Dit betrof de Health Deal voor beslisondersteuning in de oncologie. In september van dat jaar volgde de Health Deal voor excellente pijnzorg voor chronische pijnpatiënten en tijdens de eHealthweek 2017 ondertekende staatssecretaris Van Rijn de Health Deal Academy Het Dorp. De Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-Health werd tijdens het Health Valley Event 2018 getekend. De Health Deal e-Health tools voor kwetsbare jongeren uit 2018 moet gebruik e-Health-technologie onder kwetsbare jongeren stimuleren

Meer informatie

Meer informatie over Health Deals vind je op de website van de RVO. Je kunt hier ook een Health Deal aanmelden. Dit kan het hele jaar. Denk je erover een Health Deal voor te stellen? Neem dan eerst contact op met de RVO.

Terug naar het overzicht van de kennisbank