Implementatie-expertise nu beschikbaar

Implementatie is de laatste 15 jaar een professioneel vakgebied geworden. Veel mensen zijn door kennis en ervaring inmiddels dan ook experts te noemen. En zo is er een virtuele infrastructuur implementatie-expertise ontstaan. En deze wil Zorg voor innoveren graag ontsluiten met het Implementatienetwerk.

Implementatienetwerk

De experts binnen het Implementatienetwerk zijn verbonden aan diverse Nederlandse implementatienetwerken. Het netwerk van ZonMw opgebouwd vanuit kennisontwikkeling en onderzoek, het Nederlands Implementatie Collectief vanuit de Jeugdhulp en publieke gezondheidszorg en het LeerPlatform voor implementatie-experts. Deze drie netwerken overlappen gedeeltelijk en verbinden zich om elkaar te versterken en aan te vullen vanuit hun eigen invalshoek: op niveau van zorgdomeinen en vanuit de verschillende focus (respectievelijk kennistoepassing/onderzoek, landelijke kennisdeling en expertiseopbouw).  

Innovatie naar de zorg brengen?

Hoe mooi een innovatie of vernieuwing is, het gebruik in de praktijk gaat meestal niet vanzelf. Als zorgvernieuwer of -verlener in een instelling loopt je tegen drempels op bij het ingevoerd ofwel geïmplementeerd krijgen van je vernieuwing. Je kunt het Implementatienetwerk benaderen als je een innovatie naar de zorg wilt brengen én als je een zorgverlener bent die hulp kan gebruiken bij het invoeren van een innovatie in jouw instelling.

Expertisegebieden

Hieronder vind je per expertisegebied een PDF met contactgegevens van experts die lid zijn van één of meer implementatienetwerken. 

  • Implementatienetwerk: Algemeen
  • Implementatienetwerk: Preventie en leefstijl
  • Implementatienetwerk: Jeugd
  • Implementatienetwerk: 1e lijn en ketenzorg
  • Implementatienetwerk: 2e lijn en palliatieve zorg
  • Implementatienetwerk: Langdurige zorg en sociaal domein
  • Implementatienetwerk: Implementatie onderzoek
  • Implementatienetwerk: eHealth
  • Implementatienetwerk: GGZ