SamenwerkingsGIDS

Samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor het komen tot geslaagde innovatie. Dat blijkt ook uit de vele aansprekende voorbeelden in deze gids.

Of het nu gaat om het betrekken van de eindgebruikers bij de ontwerpfase of over het financieren van je innovatie: samenwerking is het sleutelwoord. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor degenen die innoveren, maar zeker ook voor de overheid.

Voor de overheid is het belangrijk om samen met zorgpartijen na te denken over het regelgevende kader waarbinnen innovatie plaatsvindt.