Mijn innovatie

Ik zoek partijen (zorgprofessionals, verzekeraars, fabrikanten, gebruikers, etc.) die bereid zijn mijn innovatie in een pilot te testen.

In de kennisbank: Onderzoek vind je informatie over welk onderzoek je kunt doen en met wie. Ook vind je concrete tips om de juiste partijen te vinden.

In de kennisbank: Samenwerking vind je informatie over hoe je de juiste partners vindt en ze bij jouw innovatie betrekt.

Kom je er niet uit? Neem contact op via het contactformulier en we wijzen je de weg.

Hoe bekostig ik mijn innovatie?

In de kennisbank: Financiering leggen we uit op welke manieren je de bekostiging van jouw innovatie kunt regelen. Lees hier meer over de verschillende innovatieroutes. Maak ook gebruik van de invultool om te ontdekken welke route het beste past bij jouw innovatie. Past de innovatie niet binnen huidige regelingen, dan komt jouw innovatie mogelijk in aanmerking voor de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten van de NZa.

Wat houdt de Beleidsregel Innovatie in?

De Beleidsregel Innovatie biedt ruimte voor zorgaanbieders en –verzekeraars om te experimenteren met innovatieve zorg als dat binnen de bestaande regels (nog) niet mogelijk is.

Om van start te gaan met een experiment onder de Beleidsregel Innovatie, moeten zorgaanbieder en –verzekeraar een gezamenlijke aanvraag indienen. De aanvraag omvat een beschrijving van de innovatie, het verwachte voordeel van de innovatie, de verwachte kostenbesparing, en de methodes om die laatste twee punten te meten en te bewijzen. De NZa toetst de aanvraag, eventueel met hulp van Zorginstituut Nederland. Zij wordt ingeschakeld als het onduidelijk is of een zorginnovatie verzekerde zorg betreft. 

Experimentele periode

Indien de NZa een aanvraag goedkeurt, geeft ze voor dat experiment een beschikking af. Met die beschikking kun je het experiment vervolgens gedurende drie jaar declareren. Gedurende deze experimentele periode verzamelen de experimenteerpartijen data over het experiment. Mede aan de hand van deze data evalueren zij het experiment twee keer: halverwege de looptijd en zes maanden voor het einde. In deze evaluaties bespreken zij samen met de NZa of, en eventueel hoe, de innovatie een plek in de structurele regelgeving kan krijgen. Meer informatie vind je in de Informatiekaart beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

Meer informatie en voorbeelden van financiering van zorginnovatie vind je op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Hoe zorg ik dat mijn innovatie in gebruik wordt genomen (geïmplementeerd)?

In de kennisbank: Implementatie lichten we toe hoe je de implementatie van jouw innovatie kunt benaderen. We bieden een overzicht van geleerde lessen en een handreiking voor de implementatie van e-health.

Ik heb de ontwikkeling van mijn innovatie afgerond. Is er een subsidie voor hulp bij implementatie of opschaling?

Met de nieuwe subsidieregeling Implementatie- en opschalingscoaching, kunnen zorgaanbieders en zorginnovatoren een externe coach inhuren die adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg.
Bekijk voor meer informatie de subsidieoproep voor implementatie- en opschalingscoaching.