Veelgestelde vragen

In onderstaande rubrieken vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Staat jouw antwoord er niet bij of wil je specifieker informatie? Stel je vraag via het loket.

Subsidies en financiële regelingen

De overheid helpt ondernemers op verschillende manieren. Soms krijg je geld of een lening. Maar de overheid helpt ook door bepaalde zaken makkelijker te maken, of door je voor te stellen aan mensen die je met jouw plannen kunnen helpen. 

Er bestaan veel vormen van ondersteuning door de overheid. Bij een subsidie krijg je financiële steun van bijvoorbeeld de rijksoverheid, de provincie of een gemeente. Die financiële steun kan verschillende vormen hebben. Soms krijg je geld, maar het kan ook zijn dat je minder belasting hoeft te betalen, of dat je tegoedbonnen krijgt, waarmee je bijvoorbeeld een adviseur kunt inhuren. Andere vormen van ondersteuning zijn kredieten en leningen, borgstellingen en garantstellingen, fiscale voordelen, samenwerkingsprogramma’s, uitkeringen en prijsvragen. 

Lees meer over de soorten subsidies en regelingen.

Er bestaan verschillende kalenders die een overzicht bieden van beschikbare subsidies en regelingen.

Landelijke regelingen

ZonMw stimuleert met allerlei subsidieprogramma’s de totale innovatiecyclus. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. 

Het Agentschap SZW is onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voert (Europese) subsidieregelingen uit op het gebied van sociaal economisch beleid. 

In deze subsidiewijzer vind je alle subsidies en regelingen die open staan voor het indienen van een aanvraag. RVO voert deze subsidies en financieringsregelingen uit in opdracht van diverse ministeries en de Europese Unie.

NWO financiert wetenschappelijk onderzoek, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via publiek-private samenwerkingsprogramma's en beheert de (inter)nationale kennisinfrastructuur. 

SIA heeft subsidiemogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek door (of in samenwerking met) een hogeschool. SIA is onderdeel van NWO. 

 

Regionale regelingen

Ook provincies en regio’s bieden veel financieringsmogelijkheden voor ondernemers. Zo zijn er in verschillende provincies Regionale Ontwikkelmaatschappijenactief en heeft bijna iedere provincie een subsidieloket geopend: 

Overige ondersteuning

Kijk ook eens bij het Ondernemersplein en de Kamer van Koophandel voor meer informatie en ondersteuning vanuit de overheid. Lees verder in de kennisbank: Financiering over investeerders, incubators en business accelerators. Dat zijn organisaties die ondernemers met kennis en netwerkactiviteiten ondersteunen bij het ontwikkelen en vermarkten van hun product.

 

Het verschilt per subsidieregeling of je (als onderzoeker, ziekenhuis, ondernemer, etc.) hiervoor in aanmerking komt. Bekijk de voorwaarden per oproep. Op de websites van subsidieverstrekkers kun je de algemene subsidievoorwaarden vinden. 

Het Nederlandse zorgstelsel

Het zorgstelsel is complex. In de brochure ‘Het Nederlandse zorgstelsel’ van de Rijksoverheid wordt dit helder uitgelegd. Het Platform Zó werkt de zorg heeft boeken, workshops en visualisaties ontwikkeld om meer inzicht te geven in het zorgstelsel. Het platform bestaat uit diverse partijen uit de zorg.

Een betaaltitel (prestatie) kan (onder voorwaarden) worden aangevraagd. Mogelijk past de innovatie al binnen een bestaande betaaltitel. In de wegwijzer bekostiging e-health staat meer informatie. In samenwerking met zorgverzekeraar of zorgkantoor kan beoordeeld worden of de innovatie al bekostigd kan worden. Is dit niet het geval, stel dan je vraag aan Zorg voor innoveren.

De Beleidsregel Innovatie biedt ruimte voor zorgaanbieders en –verzekeraars om te experimenteren met innovatieve zorg als dat binnen de bestaande regels (nog) niet mogelijk is.

Om van start te gaan met een experiment onder de Beleidsregel Innovatie, moeten zorgaanbieder en –verzekeraar een gezamenlijke aanvraag indienen. De aanvraag omvat een beschrijving van de innovatie, het verwachte voordeel van de innovatie, de verwachte kostenbesparing, en de methodes om die laatste twee punten te meten en te bewijzen. De aanvraag wordt getoetst door de NZa, eventueel met hulp van Zorginstituut Nederland. Zij wordt ingeschakeld als het onduidelijk is of een zorginnovatie verzekerde zorg betreft. 

Indien een aanvraag goedgekeurd wordt, wordt voor dat experiment een beschikking afgegeven. Met die beschikking kan het experiment vervolgens gedurende drie jaar gedeclareerd worden. Gedurende deze experimentele periode verzamelen de experimenteerpartijen data over het experiment. Mede aan de hand van deze data evalueren zij het experiment twee keer: halverwege de looptijd en zes maanden voor het einde. In deze evaluaties bespreken zij samen met de NZa of, en eventueel hoe, de innovatie een plek in de structurele regelgeving kan krijgen. Meer informatie is te vinden in de informatiekaart beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

Mijn innovatie

In de kennisbank: Onderzoek vind je informatie over welk onderzoek je kunt doen en met wie. Ook vind je concrete tips om de juiste partijen te vinden.

In de kennisbank: Samenwerking vind je informatie over hoe je de juiste partners vindt en ze bij jouw innovatie betrekt.

Kom je er niet uit? Neem contact op via het contactformulier en we wijzen je de weg.

In de kennisbank: Financiering leggen we uit op welke manieren je de bekostiging van jouw innovatie kunt regelen. Lees hier meer over de verschillende innovatieroutes. Maak ook gebruik van de invultool om te ontdekken welke route het beste past bij jouw innovatie. Past de innovatie niet binnen huidige regelingen, dan komt jouw innovatie mogelijk in aanmerking voor de beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten van de NZa.

De Beleidsregel Innovatie biedt ruimte voor zorgaanbieders en –verzekeraars om te experimenteren met innovatieve zorg als dat binnen de bestaande regels (nog) niet mogelijk is.

Om van start te gaan met een experiment onder de Beleidsregel Innovatie, moeten zorgaanbieder en –verzekeraar een gezamenlijke aanvraag indienen. De aanvraag omvat een beschrijving van de innovatie, het verwachte voordeel van de innovatie, de verwachte kostenbesparing, en de methodes om die laatste twee punten te meten en te bewijzen. De aanvraag wordt getoetst door de NZa, eventueel met hulp van Zorginstituut Nederland. Zij wordt ingeschakeld als het onduidelijk is of een zorginnovatie verzekerde zorg betreft. 

Indien een aanvraag goedgekeurd wordt, wordt voor dat experiment een beschikking afgegeven. Met die beschikking kan het experiment vervolgens gedurende drie jaar gedeclareerd worden. Gedurende deze experimentele periode verzamelen de experimenteerpartijen data over het experiment. Mede aan de hand van deze data evalueren zij het experiment twee keer: halverwege de looptijd en zes maanden voor het einde. In deze evaluaties bespreken zij samen met de NZa of, en eventueel hoe, de innovatie een plek in de structurele regelgeving kan krijgen. Meer informatie is te vinden in de informatiekaart beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten.

Meer informatie en voorbeelden vind je hier.

In de kennisbank: Implementatie lichten we toe hoe je de implementatie van jouw innovatie kunt benaderen. We bieden een overzicht van geleerde lessen en een handreiking voor de implementatie van e-health.

Wil je meer hands-on begeleiding? Onze implementatie-experts kunnen je op weg helpen. Een overzicht en de contactgegevens van onze experts vind je hier. Je kunt bij deze experts terecht voor tips, adviezen en korte vragen. Voor meer langdurende coaching en begeleiding kun je zelf met hen (financiële) afspraken maken. 

Zorg voor innoveren

Zorg voor innoveren wijst zorgvernieuwers de weg door informatie te bieden over innoveren in de zorg en te helpen waar mogelijk. Informatie over uiteenlopende onderwerpen vind je in onze kennisbank. We organiseren netwerkbijeenkomsten en beantwoorden vragen die binnenkomen bij ons loket. In deze introductiefilm (2 min.) leggen we uit hoe we zorgvernieuwers verder ondersteunen. 

Zorg voor innoveren biedt geen financiële ondersteuning of hulp bij het vinden van financiële ondersteuning (bijvoorbeeld schrijven van een subsidieaanvraag). We bieden ook geen consulting-/begeleidingstrajecten aan in het innovatieproces.

We denken graag met je mee. Zorg voor innoveren is een wegwijzer: we helpen je (weer) op weg. Neem contact op met ons via het contactformulier en geef aan waarvoor je advies zoekt. Formuleer jouw vragen zo concreet mogelijk.

Wij doen ons best om de website zo actueel mogelijk te houden. Bij nieuwsberichten zie je wanneer deze geplaatst zijn. In de kennisbank kun je zien wanneer de inhoud het laatst is bijgewerkt. Minimaal twee keer per jaar wordt alle informatie grondig bekeken en indien nodig geactualiseerd.

Neem contact op via het contactformulier. Leg daarbij goed uit wat je wilt bespreken. Zorg voor innoveren neemt vervolgens contact met je op over de mogelijkheden.

Laat ons via het contactformulier weten wat je zoekt: voor welke bijeenkomst, waarover, heb je al iemand op het oog? Dan kijken we hoe we je verder kunnen helpen.

Neem contact op via het contactformulier. Leg uit waarom en op welke manier je wilt samenwerken. Wij nemen dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op via het contactformulier. Wij melden je dan alsnog aan en/of kijken waarom het niet lukt om je aan te melden.

Wat fijn dat je meedenkt! Stuur jouw suggestie via het contactformulier.

Zorg voor innoveren poppetje