Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Health Deals

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. De ‘Health Deals’ zijn bedoeld om die zorginnovaties verder op weg te helpen. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio.

Meerwaarde

Om een Health Deal te kunnen zijn, is vereist dat de beoogde innovatie – of dat nu een apparaat is of dat het meer (sociale) processen in de organisatie betreft – een evidente meerwaarde voor de patiënt heeft en kostenbesparend is. Voor patiënten betekent het dus gezondheidswinst of verbetering van de kwaliteit van - of regie over het eigen - leven. Cruciaal is ook dat de innovatie tot gevolg heeft dat bestaande, verouderde toepassingen niet meer gebruikt worden. Innovaties zijn immers pas kostenbesparend wanneer ze ergens voor in de plaats komen en niet op bestaande toepassingen gestapeld worden.

Patiënt included

Voorwaarde is verder dat gebruikers en patiënten nadrukkelijk bij de ontwikkeling zijn betrokken: in samenwerking met het bedrijfsleven moet het initiatief bij hen, dus van onderop komen. De overheid kan vervolgens de ontwikkeling stimuleren door knelpunten in bijvoorbeeld wet- en regelgeving op te lossen en door de administratieve lastendruk te verminderen. Lees meer over de eisen die de overheid stelt aan Health Deals op de website van de RVO.

Het concept van Health Deals is speciaal ontwikkeld voor zorginnovaties die nu nog blijven steken in de proef- of opstartfase, of alleen lokaal (in één regio, in één ziekenhuis of één instelling) worden gebruikt. Door gebruikers, patiënten en experts van verschillende disciplines (juristen, economen, privacy-experts, stelsel-deskundigen) in een Health Deal gezamenlijk te laten optrekken, kunnen zaken worden vlot getrokken en kan het leiden tot een bredere toepassing in het land.

Gesloten Health Deals

In juni 2016 werd de eerste Health Deal getekend. Dit betrof de Health Deal ‘De ontwikkeling van een ecosysteem voor Decision Support Systemen in de oncologie’. In september van dat jaar volgde Health Deal 'Chronische pijn' en tijdens de eHealthweek 2017 ondertekende staatssecretaris Van Rijn de Health Deal 'Academy Het Dorp’


Vlog Health Deal Chronische Pijn (afbeelding verwijst door naar YouTube)

Meer informatie

Meer informatie over Health Deals is ook te vinden op de website van de RVO. U kunt hier ook een Health Deal aanmelden. Dit kan het hele jaar. Denkt u erover een Health Deal voor te stellen? Neem dan eerst contact op met de RVO.