Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Health Impact Bonds

Een Health Impact Bond is een instrument om private investeerders/fondsen, zorgverleners, zorgverzekeraars en ministeries te committeren aan innovatie in de zorg. In een Health Impact Bond schiet een private investeerder geld voor om een interventie uit te voeren waarvan verwacht wordt dat ze gezondheidswinst en kostenbesparingen zal opleveren. Met deze investering gaat een ervaren en creatieve uitvoerder aan de slag om gezondheidswinst te realiseren.

Als de interventie blijkt te werken, dus als mensen gezonder worden en kosten worden bespaard bij de opdrachtgever (bijvoorbeeld gemeente of zorgverzekeraar), dan worden uit die besparingen de investeerders volgens afspraak terugbetaald.

Gebrek aan financiering

Er zijn in ons land talloze ondernemers en zorgprofessionals met goede innovaties die kunnen leiden tot beheersing van de zorgkosten. Veel van deze innovaties kunnen echter geen financiering vinden binnen de huidige zorgprestaties. Dat heeft meerdere redenen:

  1. Innovatie wordt gezien als risicovol, omdat de baten pas na enkele jaren zichtbaar worden;
  2. Deze baten komen lang niet altijd terecht bij de partij die ervoor betaald heeft;
  3. Het is moeilijk om in budgetten van overheden en zorgverzekeraars geld vrij te maken voor innovatie.

Een Health Impact Bond kan deze problemen omzeilen, door private investeerders het financiƫle risico te laten dragen en hen pas terug te betalen nadat de baten zichtbaar worden.

Randvoorwaarden om het instrument te gebruiken voor de implementatie en opschaling van projecten zijn o.a: maatschappelijke impact, de effectiviteit van de interventie, de prestatie, de besparingen en inzicht in de stappen die gezet moeten worden om te komen tot een Health Impact Bond. De belangrijkste vervolgstap is het verder uitwerken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Meer informatie

Op Hiblab.nl vindt u meer informatie over Health Impact Bonds. Bent u benieuwd of een HIB een geschikte financieringsvorm is voor uw innovatie/onderneming? Dien dan uw plan met behulp van de checklist van het Hiblab.