Wet- en regelgeving

Als zorgvernieuwer krijg je te maken met allerlei wetten en regels die je vertellen wat je wel en niet mag en moet doen.

Die wetten en regels zijn nodig om te zorgen dat de uitvoering van zorginnovaties op de goede manier verloopt. Maar we kunnen ons voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.

Wet- en regelgeving

Wetten en regels. Vaak stellen ze grenzen en verplichtingen. Maar wist je dat er in de zorg ook wet- en regelgeving in het leven is geroepen die zorginnovatie juist stimuleert? Pak het slim aan en oriënteer je hier tijdig op.

In de kennisbank van zorg voor innoveren vind je de geldende wetten en regels voor de verschillende fasen van het innovatieproces.

Meer weten? Lees hier dan verder ...

Het kan lijken alsof alle wetten en regels je beperken in je vrijheid, of je voorschrijven wat je moet doen. Maar ze bieden juist ook ruimte om innovaties te vermarkten of op te schalen.

Tekening van man die een boek leest.

Denk bijvoorbeeld aan de subsidieregeling veelbelovende zorg (Zorginstituut Nederland). Of de beleidsregel innovatie (Nederlandse Zorgautoriteit), die ervoor zorgt dat er een tijdelijke prestatie (bekostigingstitel) komt voor een innovatieve behandeling.

Bovenaan deze pagina bij de verschillende kopjes vind je antwoorden op vragen als: ‘waar moet ik aan voldoen?’ Maar je vindt hier ook inzicht in de mogelijkheden en kansen die de wetten en regels bieden.

Terug naar het overzicht van de kennisbank