Wet marktordening gezondheidszorg

De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg.

De wet is bedoeld om de kosten van de zorg onder controle te houden en beschermt de positie van de patiƫnt. Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten zich houden aan de regels van de Wmg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder op deze wet en bepaalt prestaties (activiteiten en verrichtingen) en in sommige gevallen stelt de NZa ook maximumtarieven vast.