Nictiz - Communicatie in de zorg van scherm tot scherm

Het gebruik van beeldcommunicatie in de zorg neemt toe. Voor het verlenen van zorg op afstand aan zorgvragers én voor de communicatie tussen zorgverleners onderling.

Deze vorm van communicatie wordt in verschillenden sectoren van de zorg toegepast. Deze publicatie geeft hiervan een aantal concrete voorbeelden. Daarnaast krijgt u inzicht in relevante wet- en regelgeving en in de bekostiging van beeldcommunicatie in de zorg.