Wetten rondom intellectueel eigendom

Er bestaan verschillende wetten om uw intellectueel eigendom te beschermen.

De bekendste binnen de wereld van innovatie is misschien wel de octrooiwet, waarin het octrooirecht is geregeld. Door deze wet kun je vast laten leggen dat een bepaalde uitvinding jouw eigendom is en anderen deze dus niet zondermeer mogen kopiëren. Uw innovatie is dan ‘in patent’.

Andere voorbeelden van intellectueel eigendom zijn auteursrecht (copyright) en het merkenrecht.