Direct naar de inhoudDirect naar het hoofdmenuDirect naar het zoekveld

Ik heb een idee voor een innovatie

In de eerste fasen van het innovatieproces – die van de marktverkenning en ideeënontwikkeling – komt de inbreng van patiënten al zeer van pas. Hoe mooi een idee ook lijkt, het zal pas echt bijdragen aan de kwaliteit van leven als het aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Hoe doe je zoiets? Ook nu beginnen we weer met twee relevante lessen uit de PatiëntenTOP.

Lessen

‘Wij weten wat goed voor u is!’

Een grote valkuil is deze: als zorgvernieuwer vooraf bedenken wat het beste is voor de patiënt. Soms zijn zorgvernieuwers zo overtuigd van hun idee dat ze patiënten vergeten te vragen wat zij er eigenlijk van vinden. 

Lees meer

Vraag niet alleen de ‘usual suspects’

Wie patiënten wil betrekken, komt al snel terecht bij de ‘usual suspects’: de mondige, jonge patiënt die toch al actief is in een patiëntenorganisatie.  Maar voor een breed draagvlak én een zinvolle inbreng vanuit verschillende perspectieven, is het belangrijk is om het hele scala aan patiënten bij het proces te betrekken. 

Lees meer

Tips

De onderstaande tips komen voor een belangrijk deel van collega-zorgvernieuwers die betrokken zijn bij het thema patiëntenparticipatie.

Tip: Bied ruimte om de patiënt zelf ideeën voor een innovatie te laten inbrengen

Tip: Ga niet ‘zenden’, maar stel vragen

Bekijk hier meer tips