Belang van visie en strategie

Visie en strategie vormen de ruggengraat van jouw zorginnovatie. Ze bieden houvast en een referentiekader waarmee je richting kunt bepalen. De route is complex en het is daarom belangrijk om onderweg te blijven checken of je de goede richting op gaat. Digitale zorginnovatie gaat daarnaast vrijwel onvermijdelijk gepaard met organisatorische veranderingen. Een veelvoorkomende valkuil is het onderschatten van de organisatorische impact die zorginnovatie met zich meebrengt. Echte toegevoegde waarde via digitale zorg is absoluut haalbaar, als je maar doelgericht innoveert. Neem dus voldoende tijd en ruimte voor gezamenlijke organisatie. Je hebt de neuzen echt dezelfde kant op nodig. Dit vereist onder andere dat zowel management als zorgverleners de visie en strategie van de implementatiestrategie consistent uitdragen.

Behoeftenonderzoek

Een groot onderdeel van de implementatie van digitale zorg, is dat de behoeften van de stakeholders goed worden onderzocht. Je wilt natuurlijk niet dat medewerkers zich opgezadeld voelen met een gadget. Mensen willen niet de opdracht 'Probeer dit maar eens uit in je werk' krijgen. Het is echt belangrijk om overtuigd te zijn van de waarde van innovatie, alleen dan is gedragsverandering mogelijk. Onverschilligheid is vaak een bron van frustratie en verspilling. Wat innovatie nodig heeft is een katalysator voor verandering. Doelgerichte innovatie is daarom het meest effectief.

De mens centraal stellen bij de implementatie van innovatie is de sleutel tot een succesvol project. Betrek cliƫnten/patiƫnten en zorgverleners dus bij de processen. Dankzij hun gedetailleerde praktijkkennis en ervaring weten zij waar werkelijk het verschil gemaakt kan worden. Zij zullen de waarde van jouw innovatie misschien nog wel veel meer voelen en zien. Start dus vanuit de behoeften als trigger voor innovatie, in plaats van de technologie of producten. Zo voorkom je dat digitale zorg een doel op zich wordt. Doelgerichte innovatie begint altijd met een grondig behoeftenonderzoek.

Een goed behoeftenonderzoek richt zich op de behoeften van cliƫnten/patiƫnten, medewerkers en het management/bestuur. Door deze belangen en behoeften te identificeren, krijg je een beeld van waar innovatie het meest vruchtbaar is. Vervolgens harmoniseer je de input van deze drie verschillende groepen om overeenkomsten te vinden. Hierbij worden de belangen en behoeften afgestemd en worden gedeelde belangen en behoeften zichtbaar. Zo ontstaat er consensus in de plannen en is iedereen vanaf het begin overtuigd van de waarde van jouw innovatie.

Behoeftenonderzoek onderzoek management/bestuur

Een goed inzicht in relevante trends en uitdagingen stelt je in staat om tijdig te anticiperen op veranderingen. Breng de belangrijkste demografische, politieke, maatschappelijke, technologische, organisatorische en sectorale ontwikkelingen in kaart. Vul dit aan door naar de belangrijkste organisatiedoelen en bijbehorende drijfveren te kijken. Bepaal vervolgens de urgentie van deze ontwikkelingen voor je organisatie door jezelf de vraag te stellen: 'Wat gebeurt er als we nog 5 jaar bij het oude blijven en hoe beĆÆnvloedt dit de organisatie en medewerkers in hun missie?'

Behoeftenonderzoek cliƫnten/patiƫnten en medewerkers

De 'klantreis' is een krachtige methode om te identificeren waar zorginnovatieĀ voor een cliĆ«nt of medewerker het meeste oplevert. Het schetst hoe een behandeltraject eruitziet (fases en concrete stappen/acties), welke ondersteuning hierbij wordt gebruikt (sociaal netwerk, documenten, hulpmiddelen, systemen) en hoe elke stap wordt beleefd. Dit toont aan waar het goed gaat en voldoening wordt ervaren, maar ook waar er fricties, frustraties en inefficiĆ«nties in de ontvangst of uitvoering van de dienstverlening worden ervaren.

De belangen en behoeften van cliĆ«nten en medewerkers verschillen. Maak daarom zowel een klantreis vanuit cliĆ«ntperspectief als een vanuit medewerkersperspectief. Voer de klantreis uit met een groep cliĆ«nten die elk dezelfde behandeling ondergaan of hebben ondergaan. De klantreis met medewerkers voer je uit met medewerkers die betrokken zijn bij dezelfde behandeling. Visualiseer de klantreis (bijvoorbeeld met de tool Smaply) om deze gemakkelijk te kunnen delen, bespreken en valideren met ervaringsdeskundigen of collegaā€™s.

Verwerk alle feedback en ideeƫn die je hebt verzameld in een tweede klantreisbijeenkomst en bepaal vervolgens welke punten de hoogste prioriteit hebben. Kijk goed welke fricties, frustraties en inefficiƫnties het grootst zijn (in tijd of aantal mensen die ermee te maken hebben). Vaak kan hier het grootste verschil worden gemaakt. Na afloop is het nuttig om tijdens een gezamenlijke bijeenkomst klantreizen te vergelijken en na te gaan waar de verschillen zitten. Kijk daarbij ook vooral of de prioritering van je plannen moet worden herzien.