Publiek-private samenwerkingsverbanden

Vele partijen – publiek en privaat - zijn jou voorgegaan in het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovaties in de zorg en hebben zich verenigd in (vaak regionale) publiek-private samenwerkingsverbanden om innovaties op het gebied van zorg en welzijn te versnellen.

Deze netwerkorganisaties, waar vaak onderzoeksinstellingen ook deel van zijn, hebben jou als zorgvernieuwer veel te bieden. Je kunt er terecht voor business development, advisering op bijvoorbeeld juridisch gebied, voor contacten bij zorgorganisaties en ze organiseren vaak bijeenkomsten waar je het podium kunt krijgen. Kijk vooral eens welke netwerkorganisatie in jouw regio actief is. Ze kunnen je ook verwijzen naar de juiste partijen voor je onderzoek.

Wij raden je daarom aan om je aan te sluiten bij een van deze netwerken. Het grootste landelijke publiek-private samenwerkingsverband is Health Holland – de netwerkorganisatie waarin de Topsector Life Sciences & Health innovatie stimuleert en een verbindende rol speelt tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Hier is ook een overzicht van alle publiek-private samenwerkingsverbanden te vinden die aangesloten zijn bij Health~Holland.

Ook kun je je innovatie te delen op het open platform ZorgInnovatie en zo input te vragen van de netwerkorganisaties uit het hele land  of meedoen aan een aantal challenges of innovatieprijzen.

Daarnaast zijn er een groot aantal nationale en regionale samenwerkingsverbanden waarbij je je aan kunt sluiten:

Health Valley
Het grootste netwerk in Life Sciences & Health van Nederland met ruim 200 partners, actief in de regio Oost-Nederland.

VitaValley
Een open en onafhankelijk platform gericht op het versnellen en opschalen van innovaties. VitaValley coördineert en ondersteunt een aantal landelijke coalities en programma’s, o.a. op het gebied van telemonitoring, diabetes en eHealth thuis.

ROM Utrecht region
Netwerkorganisatie in de regio Utrecht van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties op de thema's digitalisering, duurzaamheid en gezondheid.

Care Innovation Center West-Brabant
Verbindt zorg gerelateerde partijen vanuit overheid, onderwijs het bedrijfsleven in West-Brabant met elkaar.

Healthy Ageing Network Northern Netherlands
HANNN verbindt bedrijven, kennisinstellingen, zorgpartijen en overheden in Noord-Nederland. In het programma HiNoord werkt het HANNN samen met een aantal Noordelijke kennisinstellingen aan een geintegreerd ecosysteem met faciliteiten voor ondernemers. 

Amsterdam Economic Board
Netwerkorganisatie van bedrijven, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties ten behoeve van de economie en het welzijn in de regio Amsterdam en omstreken. Binnen het initiatief Smarth Health Amsterdam werken organisaties samen rond datagedreven innovaties in de zorg. 

Medical Delta
Een netwerkorganisatie van gemeentelijke en provincialenstellingen, universiteiten, UMC’s en hogescholen binnen de life sciences & health-sector in het Rijn Delta gebied. Thema’s zijn o.a. imaging en big data, MedTech voor diagnostiek en behandeling en eHealth en zelfmanagement.

Coöperatie Slimmer Leven
Netwerkorganisatie van zorgorganisaties, professionele netwerken, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen, overheden én eindgebruikers in de regio Zuid-Oost Nederland.

Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg
KCWZ is een kenniscentrum voor professionals op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers.

Health-RI
Health-RI is het landelijke initiatief om een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur toegankelijk te maken voor onderzoekers, burger, zorgaanbieders en leveranciers.