Hoe implementeren?

Bij het bepalen van de beste aanpak voor jouw innovatie, is het waardevol om verschillende vormen te overwegen. De vormen die tot dusver zijn toegepast bespreken we hieronder.

De top-down en planmatige aanpak

Bij deze benadering kies je voor een rationele, gestructureerde 'push'-methode. Het initiatief komt vaak voort uit nieuwe inzichten, of methodes die het management wil invoeren. Deze aanpak heeft een duidelijk startpunt voor de implementatie en wordt opgebroken in heldere stappen.

De Bottom-up en Participatieve Benadering

Deze methode wordt gedreven door behoefte aan verandering vanaf de werkvloer, of vanuit het oogpunt van de cliĆ«nt. In dit geval is het startpunt voor verandering vaak niet eenduidig. Communicatie en feedback tussen medewerkers en afdelingen bepalen uiteindelijk of de verandering plaatsvindt. Je stelt bij deze aanpak de eindgebruiker centraal (die mensen die het moeten gaan doen). De verschillende fasen en activiteiten van het implementatieproces - ontwikkelen, testen, verspreiden en invoeren ā€“ lopen bij deze aanpak vaak door elkaar en soms parallel.

Geleerde lessen van jouw voorgangers: