Kennisbank

Patiënt centraal

Patiëntenparticipatie – het betrekken van patiënten bij zorgvernieuwing – is dé manier om innovaties beter te laten landen in de praktijk. Een innovatie wordt er beter van en heeft meer kans van slagen. Het is belangrijk om de patiënt in het hele proces mee te nemen, vanaf het verkennen van de markt tot aan de uiteindelijke opschaling. Hoe je dat doet? Daarover lees je in dit onderwerp.

Zinnig innoveren

Niet alle vernieuwing is ook per se een verbetering. Zinnige innovaties leiden tot zinnige zorg, die beter past bij de behoeften van de patiënt en die onder meer leidt tot minder onnodige zorg en minder verspilling. Het is zinvol om potentiële innovaties in een experimentele setting uit te proberen en patiënten daarbij nauw te betrekken; in ontwerp, ontwikkeling én uitvoering. Dat zorgt er mede voor dat een vernieuwing bij een succesvolle uitkomst uiteindelijk kan landen in de kwaliteitsstandaarden in de zorg.

De Participatieladder: van meepraten tot co-creëren

Een handig hulpmiddel bij de keuze van de meest geschikte vorm van participatie is de participatieladder. Hoe hoger op de ladder, hoe meer invloed patiënten krijgen. De eerste drie treden (informeren, raadplegen, en adviseren) vallen onder de noemer ’consulteren’ van patiënten. Op de laatste drie treden (adviseren, partnerschap en regie bij de patiënt) hebben patiënten een actieve inbreng en nemen zij zelf (ook) initiatief. Steeds meer zorgvernieuwers proberen die hoogste trede te halen als het gaat om het betrekken van patiënten. Zij streven naar co-creatie.

(Laatste update: februari 2018)