Feedback

Feedback is het teruggeven van informatie over het eigen handelen. Dat kan aan een zorgverlener zijn, maar ook aan een praktijk of instelling. Je wilt hiermee het inzicht vergroten in het eigen handelen vergroten en mensen prikkelen om hun handelen te wijzigen.

Mogelijkheden

Er zijn veel verschillende vormen van feedback, zoals:

Onze ervaringen